Новият програмен период 2014-2020 дава още по-големи възможности на предприемчивите българи. След повече от 10 години в консултантския бизнес можем да кажем, че почти всяка дейност може да бъде финансирана и именно това е част от нашата работа – да анализираме и даваме съвети, които да материализират Вашите идеи.

Желанието ни е в тази секция да представяме бърз достъп до възможно най-синтезирано съдържание за всички мерки, по които бихте могли да получите частно финансиране. Така ще можете да добиете обща информация за вариантите и параметрите на финансиране. Това ще Ви даде добра основа, на база на която ще имате възможност да задавате по-конкретни въпроси.

COVID-19" от 15 000 до 75 000 лв.

Възможност за микро, малки и средни фирми да усвоят до 75 000 лв. за борба с covid-19 от 15 000 до 75 000 лв

Научете повече

COVID-19" За малки педпприятия до 50 000 лв.

Възможност за малки предприятия, които имат оборот равен или по – голям от 500 000 лв да усвоят до 50 000 лв. за справяне с кризата в следствие на COVID-19

Научете повече

ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Програма за развитие на селските райони (2014 – 2020)

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

ОП „Развитие на човешките ресурси"

За общини

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!