Отворените досега мерки от ПРСР – какви възможности дават? – Agro TV

Как се управлява Програмата за развитие на селските райони до момента? Има ли диалог между Държавен фонд "Земеделие" и Министерство на земеделието и храните от една страна и представителите на неправителствените организации от друга? Има ли предвидимост в условията на кандидатстване?

На тези и други въпроси отговарят председателят на БАБЕП Ивайло Здравков и на БАКЕП Кристина Цветанска в предаването "Брюксел в превод".

Все още няма коментари.

Коментирай с нас