Мярка 123 – “Добавяне  на  стойност  към  земеделски  и  горски  продукти”

Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентноспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишлености.

a) по-добро използване на факторите за производство;

b) въвеждане на нови  продукти, процеси и технологии;

c) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

Допустими дейности, инвестиции и цели:

 • внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или;
 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или;
 • намаляване  на себестойността на произвежданата продукция и/или;
 • постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или;
 • подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или;
 • опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или;
 • увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, и/или;
 • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или;
 • подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или;
 • подобряване на защитата и хуманно отношение към животните.

Допустими сектори и обхват на дейностите:

 • мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски  и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на зехтин;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • гроздова мъст, вино и оцет;
 • производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти от първична и вторична биомаса, с изключение на преработка на първична и вторична биомаса от рибни продукти.
 • И др.

Изисквания към кандидатите:

 • микро, малки или средни предприятия;
 • междинни предприятия;

Кандидатите трябва да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!

  This Post Has 9 Comments

  1. Кирил

   Здравейте,искам да попитам дали може да се кандидатства по тази програма и да се изгради ферма за отглеждане на гъби? Благодаря ви предварително

  2. Кирил

   Здравейте,и оште един въпрос , дали по тази програма може да се кандидатсва и за изграждане на ферма за патки или други животни от този вид? Благодаря ви предварително

   1. Ивайло

    Здравейте Кирил,
    Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121 и/или Мярка 112 – Млад фермер. В зависимост от обема на фермата се определя по коя от двете мерки да се кандидатства.

  3. Eли

   Здравейте, Ивайло! Строителна фирма сме, трябва ли да бъдем и земеделски производители, за да се кандидатираме за финансиране по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ за изграждане на ново предприятие за преработка на пилешко месо, освен това считаме ли се за малко предприятие, макар че работим в друга област, а не в област земеделие – отговаряме на условията за малко предприятие в нашата област.

   1. Ивайло

    Здравейте Ели,

    Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123.

    Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.

    За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

    Поздрави,

  4. Петрова

   Здравейте,
   моето семейство отглежда от 15 г. сливови насаждения. Замисляме да направим сушилня (микро предприятие) за плодове и зеленчуци.
   Моля Ви, ориентирайте ме по коя от програмите и по коя мярка може да кандидатстваме.

   Предварително Ви благодаря!

   1. Ивайло

    Здравейте г-жа Петрова,

    Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, Мярка 123.

    За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

  5. Виктор Витанов

   Здравейте,

   имам известен, неуспешен отпит с производството на дървесни пелети.Възможно ли е в момента( ако не в момента , кога евентуално) да се създаде проект с бизнес план за изграждане на цех за производство на дървесни пелети, по коя мярка ще бъде и т.н.Благодаря Ви предварително за отделеното време!

   Полздрави

   Виктор Витанов

   1. Ивайло

    Здравейте Виктор,
    Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“.
    За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

  Вашият коментар