Вие имате идея, ние имаме опит и необходимата информация, за да превърнем идеята Ви в Успешен бизнес.

Като една от най-успешните консултантски компании, експертите, които работят за нас са специалисти, които са натрупали опит и професионална квалификация на позиции в различни държавни органи, отговарящи за разпределението на европейските средства.

В допълнение, към настоящия момент, собственикът на компанията г-н Ивайло Здравков, е активен участник в заседанията на Парламентарната комисия по контрол на евросредствата към Народното събрание, както и е експерт в работните групи към Министерство на земеделието и храните, които изготвят наредбите за приложение на съответните мерки.

Не на последно място, г-н Здравков е и председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейските програми /БАБЕП/.

Всичко посочено ни дава възможност да съчетаем опита, който имаме, с експертните познания на членовете на нашия екип, като отчитаме най- актуалните законодателни промени, отнасящи се до еврофондовете.

Съчетаването на тези три компонента ни дават възможност да анализираме с една значителна степен на сигурност „Успеха на Вашето проектно предложение“.

фигура 4

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!