Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2021 – 2027 (ОПИК) цели да повиши конкурентоспособността на българската икономика чрез подкрепа за предприемачеството, иновациите, новите технологии и енергийната и ресурсната ефективност.

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление

Научете повече

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!