ОСП (2)
Проектите през програмния период 2021-2027 ще бъдат насочени към подпомагане на малки стопанства, преработка на селскостопански продукти и неземеделски дейности, биологичното производство и необлагодетелствани райони.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!