За общини

Оперативна програма "Региони в растеж"

Подкрепа за общини с население над 30 000 души

Подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Подкрепа за общини с население под 30 000 души

Реализирайте идеите си