Предварителният анализ за допустимост на кандидата е първата стъпка, която води до положителната оценка на Вашия проект.

Предварителният анализ е от изключителна важност за правилното планиране и изготвяне на проекта, тъй като този етап ни дава максимално много информация за клиента, поставените бизнес цели и резултати, обектът на финансиране, всички специфични детайли и особености на проекта.

В повечето случаи, когато Вие не сте наясно какво точно искате, първата наша задача е да определим и намерим правилната програма или мярка, която ще отговаря най-добре на идеята, която имате.

На следващо място, ние анализираме и правим за Вас правилния избор на съответната финансираща програма, която ще позволи да финансирате Вашата идея с най- големия процент съ –финансиране.

След уточняване на правилната програма, ние правим за Вас оптимизиране на идеята, така че Вашият предстоящ проект да получи максимален брой точки от приоритетните критерии, за всяка една от програмите или мерките към нея. Получаването на максимален брой точки, от своя страна, е пътят към успешната оценка при разглеждането и одобрението на Вашия проект.

Едва след като сме изслушали Вашата идея, избрали сме подходящата програма и сме анализирали подходящите приоритетни критерии, може да преминем към следващата стъпка „Разработка на проектното предложение“.

фигура 1