Редица ограничения задържат българската икономика и предизвикват разходване на около 2 пъти повече енергия за производство на едно евро от БВП в сравнение с ЕС – използването на остарели технологии в производството; липсата на сертификация на производството ограничава експортните възможности; ниска степен на въвеждане на ИКТ и други. Преодоляването на тези ограничения пред ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ СЕКТОР се залага в следните няколко операции по ОП „Конкурентоспособност“:
1. Финансиране на стартиращи фирми, заети в областта на технологията за първоначално въвеждане на нови продукти и технологии на пазара, позициониране на фирмите на пазара,  маркетинг на новите технологии, продукти и услуги. Финансират се разходите за консултации, предпроектни проучвания, инвестиции в оборудване, обучения на персонала, технологичен трансфер, технологични инкубатори, технологични платформи, технологични паркове и др.
2. Финансиране за насърчаване въвеждането и употребата на енергоспестяващи технологии и използването на ВЕИ:

 • безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии – енергийна оценка на нуждите на предприятието, разходи за пред-проектно проучване, разходи доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на необходимите енергоспестяващи технологии и оборудване, изграждане на енергоспестяващи производствени линии, подновяване на оборудването и топло- и хидроизолация на помещенията;
 • безвъзмездна помощ за въвеждане на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди на предприятията.

Въвеждането на енерго-спестяващи технологии в предприятията ще доведе до по-висока икономическа ефективност чрез намаление на цените и повишаване на конкурентоспособността им.

3. Финансиране на иновативната дейност в предприятията – подкрепа за индустриални проучвания и пред-пазарно разработване на нови продукти („до-пазарна фаза“). Подкрепа за въвеждането в експлоатация на иновативните технологии, маркетинг на иновациите, и др. („комерсиализация“ на иновативните разработки – пазарна фаза). Схемата финансира разходите за консултации, инжинерни планове, техническа документация, инвестиции в оборудване.

4. Финансиране за технологично модернизиране и обновление на предприятията с цел достигане съответствия с ЕС:

 • средства за закупуване на машини, технологично модернизиране и др.;
 • средства за постигане на съответствие с изисквания на ЕС – стандарти за безопасни и здравословни условия на труд; екологични стандарти; СЕ маркировки, екологични стандарти, подобряване на управлението и т.н.;
 • средства за покриване на международно признати стандарти за МСП – въвеждане на системи за управление, базирани на информационните технологии, системи за управление на качеството и др.
 • създаване на унифицирана информационна система и база данни, предоставяща свободен достъп и възможности за търсене на партньори и обмяна на информация;

5. Финансиане за насърчаване на износа:

 • дейности за реклама и промоция на отделни групи продукти – участия в международни пазари и изложби; организиране и провеждане на международни бизнес форуми, рекламни кампании и др.

6. Финансиране на кооперирането в бизнеса

Насърчава се бизнес коопериране чрез безвъзмездна помощ за подпомагане свързване в бизнес мрежа на предприятия – клъстери, включващи само МСП и клъстери с участието и на големи предприятия: национални, регионални, трансгранични клъстери, клъстери по компетентност, индустриални или производствени отношения, и иновационни системи. Допускат се разходи за управление на клъстера и общи инвестиционни потребности, подкрепа за индивидуалните членове на клъстера (включително консултации, инвестиции и обучение).

Членовете на мрежата ще предлагат основни бизнес консултации за стартиране и ръководене на бизнес, включително бизнес планиране, маркетинг, финансово управление, правни съвети и др.

7. Финансиране на дейности за защита на интелектуалната собственост – подкрепа за защита на индустриални права чрез национални и международни приложения и регистрации на патенти, търговски марки и дизайн, регистрация на търговски марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея и др.

This Post Has 5 Comments

 1. Моля информирайте ни за възможностите за технологично усъвършенстване и насърчаване на износа на нашата продукция … и други дейности съответно.
  Какви услуги може да ни предложите и как ще бъде организиран процеса?

 2. Stefan Gtraminov

  Zdraveite imam proizvodstvena baza do Sofia v koiato iskam da napravia proizvodstvo na paleti s kapacitet 1,5 t/h imate li vazmojnost da me konsultirate i da dokarame proekta do final.
  Miastoto e podhodiashto za tova proizvodstvo , a klientite gi imam s dogovori za godini napred .
  Blagodaria Vi predvaritelno!!!

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Стефан,

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 3. Емилия Кръстева

  Здравейте!
  Имам производствена база в гр.Гоце Делчев от доста години за преработка на диворастящи гъби и плодове.От 96 -та година насам работя с една Българо-Италианска фирма ,като сезонно за тях преработваме зеленчуци.
  Имам идея да ремонтирам сградата и да закупия машини за консервно производство,като все още не съм решила на какъв продукт да се спра.Имам няколко идеи..
  Случайно попаднах на вашият сайт,тъй като тарся подходяща програма за Европейско финансиране .Видях че предлагате цялостна консултация +финансово съдействие след одобряне на проекта.
  Въпросът ми е в коя мярка попадам и имам ли шансове да осъществя идеите си.
  Благодаря Ви предварително!

  1. Ивайло

   Здравейте Емилия,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123.
   Заповядайте при нас за повече и по подробна информация относно процесите по подготовка и входиране на проекта за финансиране.

Вашият коментар