2.6 млрд. лева отпуска ЕС за българското земеделие през 2018 г.

Общо 2.91 млрд. лева ще бъдат заделени за финансиране на програмите в подкрепа на земеделието през 2018 г. От тях 2 636 703 700 лв. се отпускат от Европейския съюз, а 275 890 800 лв. са за сметка на държавата.

Средствата ще бъдат разпределени между директните плащания на площ, пазарните мерки и инвестиционните програми - Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР).

За директни плащания са заделени почти 320 млн. лв., за единно плащане на площ - 1 551.4 млн. лв., за рибарство - 38.3 млн. лв., за развитие на селските райони - 857.9 млн. лв. (в т.ч. за подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и подмярка 6.4 "Подкрепа за неземеделски дейности") и за пазарни мерки (в т.ч за програмата за пчеларство, училищните схеми и подпомагане на лозаро-винарския сектор) - 145.2 млн. лв.

Все още няма коментари.

Коментирай с нас