Анализ на ДФЗ посочва допусканите грешки при тръжните процедури от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд "Земеделие" публикува анализ, в който обобщава грешките, които възложителите по ЗОП допускат най-често при подготовката и провеждането на обществени поръчки, финансирани по ПРСР 2014-2020 г. По този начин ДФЗ цели да подпомогне кандидатите по ПРСР като им предостави информация за подобряване на провежданите от тях обществени поръчки.

По думите на ДФЗ: "Сред най-често допусканите грешки от кандидатите-възложители се открояват несъответствия между обстоятелствата в обявлението и указанията към участниците, грешки свързани с изготвянето на техническата спецификация или определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка, неспазване на сроковете в ЗОП и др."

Все още няма коментари.

Коментирай с нас