Всички структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз, по които може да бъде получено безвъзмездно финансиране, да се обединят в един общ „монофонд“ с цел опростяване на процедурите за кандидатстване. Това предложи най-младият член на Европейския парламент, евродепутатът Андрей Новаков, по време на провелата се днес в София публична дискусия на тема „101 дни до София – столица на Европа: Нашите приоритети“.

„Хората в България трябва да разберат, че европейските средства съществуват, за да адресират важни проблеми и да намаляват неравенствата между страните-членки, а не са подарък, от който всеки може да се възползва“, отбеляза също така Новаков. Той наблегна на нуждата евросредствата да се управляват на възможно най-близко до регионалното ниво и процедурите за кандидатстване по програмите да бъдат максимално улеснени.

По време на дискусията бяха представени и обсъдени трите приоритета, които ще стоят в основата на Българското председателство на Съвета на ЕС – консенсус, конкурентоспособност и кохезия. Обсъждането на бъдещия бюджет на Европейския съюз предстои да започне през пролетта на 2018 г., по време на председателството, като дебатите ще засегнат и бъдещия формат на Общата селскостопанска политика.

Вашият коментар