Recent Posts by Ивайло Здравков

Колко евросредства сме усвоили към 31.12.2018г. през програмен период 2014 – 2020 година

Един от големите изоставащи е програма „Развитие на селските райони“. Искрено се надяваме до края на изпълнението на програмата, което по някой процедури е N+3, тоест отчитането на проектите може да стане до 2023 година. Много добре също се справя и оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“, както  виждате от таблицата и тя също върви много добре, като договорени средства.
Прочети повече

Какво да очакваме през новия програмен период 2021-2027

Заместник Министър-Председател Томислав Дончев на заседание на „Комисия по Европейските Въпроси и Контрол на Европейските Фондове“  (КЕВКЕФ) начерта финансовата рамка за предстоящия програмен период 2021-2027 Финансовите параметри, както и начина на прилагане на европейското финансиране за новият програмен период 2021-2027, беше начертано от Заместник Министър-Председател Томислав Дончев и то е както следва: Т.Д.:  Като общ…
Прочети повече

Нов програмен период за европейско финансиране 2021-2027 – Какво предстои ?

В този материал ще разгледаме, както и ще ви информираме какво ще предстои през новия програмен период 2021 – 2027 година. Очаквайте скоро! Новите програми, както и техният обхват (какви дейности ще се финансират, колко % ще бъде субсидията, както и всичко което ще бъде необходимо за подготовката на един проект) За повече и по-подробна…
Прочети повече

Еврофинансиране през 2019 какво да очакваме по програмите през тази година Част 1

Ще започнем с програма „Развитие на селските райони“ Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ За какво може да се кандидатства: Подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство Общ бюджет на процедурата: До левовата равностойност на 8 000 000 евро Кой може да кандидатства:…
Прочети повече

Какво се очаква по програма „Развитие на селските райони“ през 2019 година.

Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ Подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство; До левовата равностойност на 8 000 000 евро Организациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари;, Висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение;, Научни институти…
Прочети повече

Вече е обявено обществено обсъждане на очакваната процедура по програма „Конкурентоспособност“ – „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Кои са основните моменти и какво да очакваме! Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския фонд за регионално развитие Национално съфинансиране   146 687 250 лева 75 000 000 евро     124 684 162.50 лева 63 750 000 евро   22 003 087.50 лева…
Прочети повече

Вече е готов предварителният ранкинг по Мярка 7.2 (Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях)

Вече е готов предварителният ранкинг по Мярка 7.2 (Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях) На 19.10.18 г. Беше публикуван предварителният ранкинг за ремонт, реконструкция или ново изграждане на улици в селските общини по Мярка 7.2. Проектите, които са събрали 43 точки след жалбите ще…
Прочети повече

Тече отворена процедура по мярка 6.4.1 до 07.12.18 година от Програма „Развитие на селските райони“ в три направления: Производство, Услуги и Занаяти!

Тече отворена процедура по мярка 6.4.1 до 07.12.18 година от Програма „Развитие на селските райони“ в три направления: Производство, Услуги и Занаяти! Финансираните е в размер на до 200 000 евро максимален размер на субсидията, както максималната стойност на един проект може да достигне до 600 000 евро. Кой може да кандидатства: Всички дейности в…
Прочети повече

Кратък анализ, който обхваща конкретни точки от ПРСР, които трябва да бъдат подобрени

Забавена подготовка на пакета от документи за стартирането на съответна мярка от ПРСР Преди отварянето на конкретна мярка от програма „РСР“ ,управляващия орган в лицето на МЗХГ трябва да изпрати до членовете на ТРГ (тематична работна група) работен вариант с условията за кандидатстване и критерии, които дават допълнителен брой точки на бенефициентите, както и бюджетно…
Прочети повече

Предстои отваряне на Мярка 6.4.1 – Какво да очакваме, какви дейности ще се финансират и какво ще се случи с туризма, коментар на Ивайло Здравков председател на БАБЕП

 

 

Мярка 6.4.1 от ПРСР - "Инвестиции в неземеделски дейности " - изключително атрактивна, след две години отлагане - най-после ще бъде отворена.  Как е разпределен бюджетът, кои проекти могат да бъдат успешни? В студиото - Ивайло Здравков- председател на БАБЕП