Recent Posts by Ивайло Здравков

Предстои отваряне на Мярка 6.4.1 – Какво да очакваме, какви дейности ще се финансират и какво ще се случи с туризма, коментар на Ивайло Здравков председател на БАБЕП

 

 

Мярка 6.4.1 от ПРСР - "Инвестиции в неземеделски дейности " - изключително атрактивна, след две години отлагане - най-после ще бъде отворена.  Как е разпределен бюджетът, кои проекти могат да бъдат успешни? В студиото - Ивайло Здравков- председател на БАБЕП

Проведе се заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ)

На 18 юли 2018 г. се проведе  заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ). На заседанието на комисията присъства министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова. Тя представи пред депутатите информация за изпълнението на приоритетите на страната по време на Българското председателство на Съвета на Европейския…
Прочети повече

Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от ОПИК

Процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ вече е обявена в рамките на Инвестиционен приоритет 2.1, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК. Проектните предложения ще се подават по електронен път чрез ИСУН 2020, като процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения до 05.09.2018 г. и до 07.11.2018 г.
Прочети повече

Отвори процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ от ОПИК

Процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ има за цел да създаде и развие нови предприятия в ключови сектори, като предлага безвъзмездна финансова помощ в размер на 67 227 768,06 лв. Минималния размер, който бихте могли да получите, е 50 000лв., а максималния – 200 000 лв. Процентът на финансиране възлиза на 80%. Допустимите дейности са за реализиране на предприемачески идеи –…
Прочети повече

Излезе предварителният ранкинг за подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 г.

На 18.06.2018 година приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. в рамките на предварително определения срок. Резултатите могат да се проверят на сайта на ДФЗ. Кандидатите, които имат възражения, могат да подадат молби за преразглеждане писмено в 14-дневен срок. Общият размер на финансовата…
Прочети повече

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ  В бр. 42 от 22.05.2018 г. на Държавен вестник бe обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), с който са приети съществени промени, касаещи досегашния режим на отдаване…
Прочети повече

Какво да очакваме след 2021-Новия програмен период 2021-2027

 

След обявяването на общата финансова рамка за ЕС стана ясно, че всяка една страна членка ще трябва да излезе и много ясно и аргументирано да защити бюджетите си. Трябва да се възползваме от председателството, което имаме, за да защитим поне бюджета, който имаме към момента. Това каза Ивайло Здравков, управител на „Енпром“, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

Какво предстои по Мярка 6.4 преди нейното отваряне! Кратък анализ на г-н Ивайло Здравков управител на „ЕНПРОМ“ и председател на „БАБЕП“

Предстои старт на дългоочакваната мярка 6.4, която ще отвори с четири основи направления: туризъм, услуги, производство и занаяти
Прочети повече

Прием на проекти по програма „Иновации и конкурентноспособност“

Във връзка с предстоящия прием на проекти по процедурата „Подобряване производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ на 17.05.2018 се проведе комитет по наблюдение за изготвяне на условията за кандидатстване. Цели се подобряване на производствените процеси, повишаване на производствените капацитети и капацитета за управление с…
Прочети повече