Recent Posts by Ивайло Здравков

Андрей Новаков, евродепутат: “Еврофондовете да се обединят в един общ фонд. Трябва опростяване”

Всички структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз, по които може да бъде получено безвъзмездно финансиране, да се обединят в един общ "монофонд" с цел опростяване на процедурите за кандидатстване. Това предложи най-младият член на Европейския парламент, евродепутатът Андрей Новаков, по време на провелата се днес в София публична дискусия на тема "101 дни до…
Прочети повече

Земеделският бранш с обща позиция за бъдещето на Общата селскостопанска политика

На 12 септември беше проведена среща между министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и представители на браншовите организации в земеделието, на която организациите представиха своята обединена визия за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 година. От ОСП зависи разпределянето на средства от европейските фондове за българския земеделски сектор под формата на директни плащания…
Прочети повече

Акценти по мерки 8.3 и 8.6 от ПРСР

През последното тримесечие на настоящата 2017 година предстои да отворят приемите по една от дългоочакваните мерки от настоящия програмен период, а именно – мярка 8 за инвестиции в горските територии. Наредбите по двете най-важни подмерки, подмярка 8.3 за инвестиции за предотвратяване на щети по горите и подмярка 8.6 за преработка и търговия на горски продукти, са все още в процес на изготвяне, като на тематична работна група през юли представители на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и неправителствения сектор дискутираха основните им параметри. Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) също взе участие в дискусията, като в настоящия материал ще обобщим най-важните моменти, обсъдени по време на работната група.
Прочети повече

31 проекта на общини бяха одобрени от ДФЗ

На 28 август Държавен фонд "Земеделие" одобри първите 31 проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020…
Прочети повече

Мярка 9 за групи на производителите предстои през ноември

През месец ноември тази година предстои да отвори мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 /ПРСР/. Както се посочва в нейното описание, мярката е насочена към „подобряване и стабилно функциониране на веригата на предлаганите храни“. Какво точно означава това? Една от основните цели…
Прочети повече

Ивайло Здравков от БАБЕП се срещна с председателя на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин

Ивайло Здравков, председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми и Кристина Цветанска, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски програми се срещнаха вчера, 25 юли, с Кристиан Вигенин, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове /КЕВКЕФ/. По време на срещата бяха обсъдени начините, по които…
Прочети повече

ДФЗ одобри 43 проекта по мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

Първите 43 проекта по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 бяха одобрени вчера от Държавен фонд "Земеделие". Инвестициите на всички проектни предложения са на обща стойност 55 млн. лв., от които заявената субсидия е за над 30 млн. лв. От подадени общо 3 165…
Прочети повече

БАБЕП с позиция за запазване на програмите за земеделие и кохезия

Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) изпрати днес до Обществения съвет към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) писмо с три приоритета, които според асоциацията трябва да лежат в основата на бъдещите дейности на комисията. Приоритетите са: Успешна подготовка и провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС през…
Прочети повече

Задоволителни ли са темповете, с които се изпълнява ПРСР? Ивайло Здравков от БАБЕП в “Брюксел в превод”.

Председателят на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми /БАБЕП/ Ивайло Здравков и председателят на БАКЕП Кристина Цветанска на гости в студиото на "Брюксел в превод" по АГРО TV. Темата - задоволителни ли са темповете, с които се изпълнява ПРСР? Какво спъва по-бързото одобрение на проектите и сключването на договори?

Политиката на сближаване – един от трите приоритета на българското председателство на ЕС

Министърът за българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова обяви трите основни приоритета, върху които България ще се концентрира по време на председателството си - това са консенсус, конкурентоспособност и кохезия. Под консенсус се разбира главно подкрепата и съдействието за европейска интеграция на Западните Балкани, докато конкурентоспособност включва фокуса върху единния пазар и дигитализацията.…
Прочети повече