Recent Posts by Ивайло Здравков

Публикуван е списъкът с одобрените проекти по процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации” от ОПИК

Управителният орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" публикува на сайта си списъците с предложените за финансиране проектни предложения по процедура за подбор "Разработване на продуктови и производствени иновации". Проектите са подредени по реда на класирането им, в зависимост от размера на субсидията, определена за всеки един от кандидатите и категорията на предприятието му. От…
Прочети повече

Отвори приемът по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Желаещите да кандидатстват за финансиране по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. вече могат да подават своите проектни предложения по електронен път през системата ИСУН. Крайният срок за кандидатстване е 14 юни, 17:30 ч.  По подмярка 6.1 се подпомагат проекти, които допринасят за създаването…
Прочети повече

Финансирането по мярка 6.4 от ПРСР се разделя на 4 отделни бюджета

4 ще бъдат секторите на дейност, в които кандидатите по мярка 6.4 ще могат да кандидатстват за финансиране на инвестициите си, като за всеки един от четирите ще бъде определен отделен бюджет. Четирите сектора са туризъм, занаятчийство, производство и услуги.  Насоките за кандидатстване по подмярка 6.4 все още са в процес на изготвяне, като процедурата…
Прочети повече

Мярка 6.4 от ПРСР най-накрая ще отвори. Ивайло Здравков от БАБЕП в “Брюксел в превод”

 

Мярка 6.4 от ПРСР, чакана вече три години, най-после ще бъде отворена. През април, ако пак няма отлагане, защото условията за кандидатстване и критериите за оценка се оказаха труден процес. Тежки за изпълнение ли са заложените изисквания? Явор Гечев и Ивайло Здравков - техният коментар.

Приемът по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. отвори

От вчера, 8 март, кандидатите могат да подават своите проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Допустими бенефициенти по подмярката са единствено общини, които могат да получат финансиране за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях.…
Прочети повече

Анализ на ДФЗ посочва допусканите грешки при тръжните процедури от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд "Земеделие" публикува анализ, в който обобщава грешките, които възложителите по ЗОП допускат най-често при подготовката и провеждането на обществени поръчки, финансирани по ПРСР 2014-2020 г. По този начин ДФЗ цели да подпомогне кандидатите по ПРСР като им предостави информация за подобряване на провежданите от тях обществени поръчки. По думите на ДФЗ: "Сред най-често…
Прочети повече

Отвори приемът по подмярка 4.2 от ПРСР

От вчера, 14 февруари, кандидати могат да подават проектни предложения за финансиране по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Крайният срок за входиране е 16 май 2018, 17:30 ч., като кандидатстването се извършва по електронен път през онлайн системата ИСУН 2020.  По подмярка…
Прочети повече

13 инвестиционни и 5 компенсаторни мерки от ПРСР с бюджет 425 млн. евро отварят през 2018 г.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев обяви, че през настоящата година предстоят приеми за кандидатстване по 13 инвестиционни и 5 компенсаторни мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Общият бюджет на мерките е 425 млн. евро. Сред тях са подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и подмярка…
Прочети повече

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по 4.2

На сайта на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) беше публикуван Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Документите за обсъждане включват условията за кандидатстване и изпълнение на подмярката. Насоките за кандидатстване са отворени за обществено обсъждане до 3 февруари, като всеки…
Прочети повече

До 23 април може да се кандидатства по процедурата за ефективно използване на ресурсите

До 16:00 ч. на 23.04.2018 г. ще продължи приемът на проекти по процедура "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", част от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По процедурата ще бъдат финансирани дейности за подобряване на ресурсната ефективност на микро, малки и средни предприятия от преработващата промишленост. Проектите трябва да предлагат…
Прочети повече