Recent Posts by Ивайло Здравков

ОП “Региони в растеж” през 2018 – субсидии за енергийна ефективност, туризъм и социални услуги за възрастни

Три са процедурите, по които през 2018 г. ще може да се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР). През януари 2018 г. се очаква да отвори приемът по процедура "Развитие на туристически атракции", по която Министерството на културата, общини и  институции на вероизповеданията ще могат да кандидатстват за…
Прочети повече

47 конкурса в различни сфери отворени по Хоризонт 2020

В края на месец октомври Европейската комисия обяви отварянето на 47 конкурсни сесии в различни направления по програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020. Списъкът на отворените конкурси е следният: 1. 2018-2020 Digitising and Transforming European Industry and Services: Automated Road Transport - Opening (2018-2020 Дигитализиране и трансформация на европейската индустрия и услуги: Автоматизиран пътен…
Прочети повече

Ивайло Здравков коментира втория комитет по наблюдение на ПРСР в предаването “Брюксел в превод”

Ивайло Здравков, управител на консултантска компания ЕНПРОМ и председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) на гости в студиото на „Брюксел в превод“ по АГРО ТВ.

Проведе се вторият Комитет по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 та година.  Имаше очаквания за горещи дискусии по оповестения дневен ред. Оправдаха ли се те? Какви решения се взеха на форума? Със задоволителни  темпове ли се  изпълнява селската програма? Кои от мерките бяха набелязани като акцент и защо? В крайна сметка, вземат ли се под внимание направените предложения и взетите решения при обсъждането на ПРСР или някои се променят в последствие?

Порожанов представи визията на България за бъдещето на Общата селскостопанска политика

На среща вчера със земеделския бранш министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов представи официалната позиция на българското правителство за развитието на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. По време на срещата Порожанов постави основните акценти, които ОСП трябва да постигне, в т.ч. гарантиране на здравето на гражданите на България и Европейския съюз,…
Прочети повече

Срокът за кандидатстване по мярка 14 от ПРСР се удължава до 03.11

Днес Държавен фонд "Земеделие" обяви, че желаещите да кандидатстват по мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., ще имат 3 допълнителни дни да подадат проектите си. Вместо до днес, 31 октомври, земеделските стопани ще разполагат със срок до 3 ноември да кандидатстват. Това се налага…
Прочети повече

Процедура “Насърчаване на предприемачеството” – мога ли да кандидатствам, за какво и как?

Дългоочакваната процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по която стартиращи предприемачи ще могат да кандидатстват за финансиране на дейностите си, предстои да отвори съвсем скоро. На пръв поглед лесна, процедурата всъщност съдържа множество специфични изисквания, които могат бързо да объркат желаещите да кандидатстват. Кой точно може да подаде проект, кога трябва…
Прочети повече

Експерти обсъдиха напредъка по европрограмите на заседание в Народното събрание

На 10 октомври се проведе заседание на Обществения съвет към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ), на което бяха обсъдени резултатите от програмен период 2007-2013 г. и постигнатия напредък по инвестиционните програми за периода 2014-2020 г. Според обсъдения на срещата Междинен доклад, всички програми от предходния програмен период са приключили с…
Прочети повече

Приемът по мярка 6.4 се предвижда за април 2018 г.

Според публикуваната за обществено обсъждане индикативна годишна работна програма за предстоящите мерки по ПРСР, отварянето на подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" се отлага за месец април 2018 г. По подмярката могат да кандидатстват фирми и земеделски производители, които искат да развиват услуги и други неземеделски дейности във всички сектори, в т. ч. туризъм…
Прочети повече

Програмата за подкрепа на предприемачеството отваря скоро

Приемът по една от дългоочакваните процедури по програма "Иновации и конкурентоспособност" - "Насърчаване на предприемачеството", предстои да отвори съвсем скоро, до края на настоящата 2017 година.  Тъй като процедурата ще бъде от голяма полза за много стартиращи предприятия, в настоящия материал решихме да ви запознаем с основните моменти по нея, в т.ч. кой може да…
Прочети повече