Read more about the article Програма „Иновации и конкурентоспособност публикува списък с проектните предложения, които не се допускат за разглеждане.
Конкурентоспособност-МСП

Програма „Иновации и конкурентоспособност публикува списък с проектните предложения, които не се допускат за разглеждане.

Виж повечеПрограма „Иновации и конкурентоспособност публикува списък с проектните предложения, които не се допускат за разглеждане.