Асоциация на млекопреработвателите в България

Асоциация на Млекопреработвателите в България (АМБ) е е учредена в началото на 1991 г.

Млекопреработвателните предприятия членове на Асоциацията, преработват около 65% от суровото мляко и заемат около 70% от пазарния дял на млечни продукти.

Асоциацията на млекопреработвателите в България представлява и защитава интересите на своите членове у нас и в чужбина.