Имали ново за новия програмен период 2021 – 2027

Председателят на БАБЕП г-н Ивайло Здравков взе участие в редовното заседание на 29 януари 2020 година на „Комисията по Европейски Въпроси и Контрол на Европейските Фондове“ , където беше изслушан заместник министър-председателят, г-н Томислав Дончев във връзка с постигнатия напредък при разработването на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от Европейския съюз за новия програмен период 2021-2027 г., както и Представяне на актуална информация за хода на преговорния процес по предложението на Европейската комисия за новата Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г. и участието на Република България в него.

Все още няма коментари.

Коментирай с нас