Ивайло Здравков, управител на консултантска компания ЕНПРОМ и председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) на гости в студиото на „Брюксел в превод“ по АГРО ТВ.

Проведе се вторият Комитет по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 та година.  Имаше очаквания за горещи дискусии по оповестения дневен ред. Оправдаха ли се те? Какви решения се взеха на форума? Със задоволителни  темпове ли се  изпълнява селската програма? Кои от мерките бяха набелязани като акцент и защо? В крайна сметка, вземат ли се под внимание направените предложения и взетите решения при обсъждането на ПРСР или някои се променят в последствие?

Вашият коментар