Ивайло Здравков от БАБЕП се срещна с председателя на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин

Ивайло Здравков, председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми и Кристина Цветанска, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски програми се срещнаха вчера, 25 юли, с Кристиан Вигенин, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове /КЕВКЕФ/.

По време на срещата бяха обсъдени начините, по които двете асоциации биха могли да участват в осъществяването на по-ефективен контрол върху усвояването на средства от европейските фондове.

"Основна роля на БАБЕП е да защитава интересите на всички бенефициенти по европейски програми. В тази връзка за нас е от изключително голямо значение да бъдат отстранени системните проблеми, свързани с европрограмите, в т.ч. - голямата административна тежест, забавянето на приемите по процедурите и липсата на координация между институциите, отговорни за отпускането на средства", отбеляза Ивайло Здравков по време на срещата.

Все още няма коментари.

Коментирай с нас