Изказването на Ивайло Здравков председател на БАБЕП в Подкомисията по контрол и управлението на средствата от европейските фондове към комисията по въпросите на европейския съюз.

Темите които засегна Ивайло Здравков бяха по повод изслушването на министъра на земеделието г-н Иван Иванов, както и представители на ДФЗ (Държавен фонд земеделие) във връзка с напредъка на програма „Развитие на селските райони“ до 2022 година.

След като стана ясно, че има риск от загуба на евро средства поради ниското изпълнение на инвестиционните проекти по програма РСР и сериозното забавяне на оценките на проекти от приеми 2018 г.

Ивайло Здравков обясни как може да бъдат спасени тези средства и как в условия на форсмажорна обстановка трябва да се подходи с индексирането на цените по инвестиционните проекти за да може да бъдат изпълнени.

За повече информация и връзка с нас : www.enprombg.com

Вашият коментар