В няколко материала ще поставим пред вас всичко каквото е в момента и какво се очаква да бъде през новия програмен период по едни от най – очакваните програми.

След като беше забавено приемането на бюджета за новия програмен период 2021-2027 на ниво Европейски съюз и разразилата се пандемична обстановка в цял свят. Европейския съюз даде възможност на всяка една държава, членка в това число и България за да не се получава вакуум от три годишен период да ползва пари от новия (индикативен) бюджет като го преструктурира през старите мерки с лека модификация, която е обвързана със справянето с пандемията ковид-19. Това означава, че до 2023 година всяка една програма ще може да ползва европейски средства от новия програмен период комбинирани със средства от така наречен план за „Възстановяване и устойчивост“.

Какво всъщност се случва е момента?

Програма „Развитие на селските райони“ успя да пусне две от най – големите частни мерки Мярка 4.1 (най – голямата частна мярка насочена към земеделски стопанства за разширяване и модернизиране на земеделските си стопанства и Мярка 4.2 (която е отворена в момента до 25 февруари 2022 година), която е за преработка на земеделска продукция. Също така се пусна прием и за малките земеделски стопани мярка 6.1. Да се върнем на мярка 4.1 и мярка 4.2. За първи път по двете мерки може да бъде достигнат размер на субсидията до 75% за оборудване (ако избереш 75% субсидия трябва да правиш публична покана (ПМС), след като проекта ти бъде одобрен) и до 50% за всички станали дейности (СМР и земеделска техника). Прави сериозно впечатление, че за да бъдеш допустим кандидат (Мярка 4.1 и  Мярка 4.2) трябва да имаш три последователни години като земеделски стопанин или преработвател, както и СПО (стопански производен обем) минимум 8 000 евро. СПО – то добре, но за първи път виждаме да се поставя такова рестриктивно изискване за допустимост на кандидатите, тоест това не за бонификация, а за ДОПУСТИМОСТ, което наложи сериозно филтриране на кандидатите и непозволи на истински нуждаещи да кандидатстват да подготвят свои проекти, а в крайна сметка смисълът на тези средства е да подпомогнат предприятия и стопанства да останат устойчиви в пандемичната обстановка.

Какво да очакваме

Това изкисване за допустимост тръгна от подготовката на новия програмен период 2021-2027, където освен него се очаква и СПО-то да бъде минимум 21 000 евро. Дали ще остане така неможе да се каже със сигурност но ако остане това на практика означава, че ще има голяма цедка на кандидатите. В тази връзка ние като  ( Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски Програми) ще направим всичко възможно това да не се случи.

За повече информация може да се свържете с нас!

Вашият коментар