Дългоочакваната мярка 6.4 от програма „Развитие на селските райони“ се очаква да отвори през месец  септември тази година. През този прием ще бъдат отворени три от четирите направления на мярка 6.4, а те са както следва: сектор услуги, сектор производство и сектор занаяти.

Тук припомняме, че програмата е разделена на четири основи направления, като четвъртият ще бъде сектор туризъм.  Припомняме, че сектор туризъм и свързаните с него критерии за бонификация, както и условията за кандидатстване бяха върнати за дорaзглеждане от КН (Комитет по наблюдение) с опция за отваряне към края на тази година.

За всеки един от четирите сектора ще бъде заделен отделен бюджет, като идеята на това решение е да може всеки един от проектите, който попадне в определен сектор да може да се бори със себеподобни проекти и да не се бори с други категории проекти, които може да изземат парите, които са предвидени.

Как са формирани бонифициращите критерии

За всеки един от секторите – услуги и производство ще се търсят два основни компонента, а те са както следва:

Профил на фирмата кандидат – Какво е важно да знаем тук?

 • Ще се търси три годишна история на фирмата кандидат (2015, 2016 и 2017), като тя трябва да има приходи, които са осчетоводени от селска община, като няма изискване от каква дейност да са те, а ако искаме да получим допълнителен брой точки самата фирма трябва да е била регистрирана поне една календарна година в съответната община, в която ще бъде инвестицията. Друг важен момент ще бъде ако КИД (код на икономическа дейност, основен или допълнителен) на кандидата съответства на дейността, за която кандидатства предприемача и той е бил такъв в предходната година (2017). Критерият „балансьор“ се очертава да бъде обвързването на кандидата с назначаване на нови хора, като те могат да достигнат в максимален вариант десет за 30 точки. Ако обаче кандидата докаже, че поне 30% от инвестиционните разходи ще бъдат защитени с патент и/или полезен модел, тогава той ще добави от 10 точки в актива си. Това накратко.

 

 • Вторият основен компонент (в сектор услуги), който ще дава допълнително предимство на кандидата се формира на база определени сектори, които се счита, че ще бъдат устойчиви във времето, както бизнес модели. Това са дейности свързани с изграждането на старчески домове, дентални центрове, спортни зали, детски центрове, авто сервизи, лекарски кабинети и др.

 

 • При производствената дейност отново ще се търси профил на фирмата кандидат, като обаче разликата ще бъде в специалните критерии, който всъщност е само един – проектът на кандидата да е насочен изцяло в производственият сектор спрямо технологичната програма.

По отношение на сектор занаяти нещата изглеждат значително опростени, това е само на пръв поглед. Какво точно имаме предвид! За да получиш точки един от критериите е кандидата да докаже, че е майстор в съответния занаят, за който иска финансиране. Друг пък критерии ти дава предимство, ако занаята е от така наречените стари български, които трябва да бъдат запазени във времето и имат устойчив модел. Ако обаче проекта предвижда и СМР (строително монтажни работи), тоест да бъде изграден примерно занаятчийски комплекс, тогава кандидатът ще получи още точки към своя проект.

Това накратко за сега. Сектор туризъм ще бъде отворен към края на годината със собствен бюджет, след като бъдат изработени критериите и условията за кандидатстване.

За повече и по подробна информация относно мярка 6.4 се свържете с нас. Ние от своя страна можем да ви осигурим цялостна консултация във връзка с разработването и управлението на вашия проект.

This Post Has 2 Comments

 1. Здравейте. Интересува ме мярка 6.4. От къде се започва, друго освен фирма и собствен имот необходимо ли е?

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Елеонора,
   Има набор от документи, които трябва да бъдат подготвени, тъй като няма как в един пост да изговорим всичко заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

   Поздрави,

Вашият коментар