Колко евросредства сме усвоили към 31.12.2018г. през програмен период 2014 – 2020 година

Финансово изпълнение към 31.12.2018 г.

 

Както може да видите от Таблица 1 първенец по усвояване на европейските средства е програма ОПИМСП (Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия), Друг отличник може да отличим в лицето на програма „Развитие на човешките ресурси“. Веднага след това идва програма „Региони в растеж“, но при нея нещата стоят по малко по различен начин, тъй като там са разпределени парите по бенефициенти, а те от своя страна трябва само да си подадат проектните предложения. Почти същото може да кажем и за програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, там също бюджета отива до голяма степен по направление, към конкретните бенефициенти. Един от големите изоставащи е програма „Развитие на селските райони“. Искрено се надяваме до края на изпълнението на програмата, което по някой процедури е N+3, тоест отчитането на проектите може да стане до 2023 година. Много добре също се справя и оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“, както  виждате от таблицата и тя също върви много добре, като договорени средства.

По отношение на другите програми, може да направите справка в Таблица 1.Нещо много важно! Най- тънкия момент се вижда в последната графа на Таблица 1, което е получени траншове от ЕК. За повече и по подробна информация заповядайте при нас или ни задайте въпрос на койот с радост ще ви отговорим.

Какво ново ни очаква през новия програмен период 2021-2027

www.enprombg.com

Вашият коментар