Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2021 – 2027 (ОПИК) цели да повиши конкурентоспособността на българската икономика чрез подкрепа за предприемачеството, иновациите, новите технологии и енергийната и ресурсната ефективност.

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление

Научете повече

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

„Изграждане на нови ВЕИ (фотоволтаици) за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерийно стопанство) в предприятията”

Научете повече

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!