Тече отворена процедура по мярка 6.4.1 до 07.12.18 година от Програма „Развитие на селските райони“ в три направления: Производство, Услуги и Занаяти!

Финансираните е в размер на до 200 000 евро максимален размер на субсидията, както максималната стойност на един проект може да достигне до 600 000 евро.

Кой може да кандидатства:

Всички дейности в сектор услуги, като предимство ще бъде давано в следните сектори:

Сектор Q
• Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари“;
• Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти“;
• Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“;
• Q 87.30 „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“;
• Q 88.91 „Дневни грижи за малки деца“                                     
Сектор G                                                                                        
• G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;

Всички производствени дейности с изключение на тези които са посочени в Приложение 1 (тези, които преработват, като основна суровина земеделски продукти)

Всички занаятчии, които притежават майсторско свидетелство или такова за калфа, като предимство се дава, ако дейността е насочена в следните занаяти:

Група I Народни художествени занаяти, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за занаятите:
1. Художествена обработка на кожа
2. Изработване на изделия от кожа
3. Изработване на накити
4. Изработване на изделия от ковано желязо
5. Художествено леене
6. Звънчарство
7. Ножарство
8. Изработване и ремонт на старинно оръжие
9. Везбарство
10. Художествено плетиво
11. Изработване на национални кукли
12. Изработване на художествена керамика
13. Грънчарство
14. Художествена обработка на дърво и дърворезба
15. Изработване на художествени тъкани
16. Гайтанджийство
17. Изработване на национални костюми
18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
19. Художествена обработка на камък
20. Бакърджийство (медникарство)
21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство
22. Ръчно килимарство

Забележка: Всички кандидати трябва да са микро предприятия да имат адресна регистрация в селска община, както и самата инвестиция да е на територията на селска община.

Вашият коментар