Натиснете тук за да видите актуална информация за подмярка 6.1 – Млад фермер.

Подмярка 6.1 от ПРСР 2014 – 2020 спомага за улесняването и подпомагането на процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства. Води до подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.

Допустими дейности, инвестиции и цели:

 • Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 3 икономически единици;
 • Увеличаване обработваемата  площ на земеделското стопанство;
 • Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и винени лозя;
 • Подобряване на сградния фонд, чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
 • Подобряване механизацията на стопанството, чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
 • Увеличаване броя на животните в стопанството;
 • Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;
 • Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните, чрез извършване на съответните инвестиции за това;
 • Преминаване към биологично производство.

Изисквания към кандидатите:

 • Физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
 • Са на възраст от 18 години до 40 години (без да са ги навършили) към датата на кандидатстване;
 • са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
 • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
 • Не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район в случай, че са подавали заявление;
 • Не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване са започнали да се осигуряват като земеделски производители в случай, че се осигурява като такъв;
 • Имат съответните професионални умения и познания, а именно:

а) средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или

б) висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или

в) Завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

 • Имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община съседна на някоя от тях;
 • Общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 2 икономически единици;
 • За земята, която не е собствена, но участва при определяне на минималния физически размер на стопанството да имат договор за аренда или наем, с минимален срок на договора 5 години като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на кандидатстване;
 • не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 и/или подмярка 4.2 от мярка 4, и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България – 2014 – 2020 от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 • не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 от ПРСР 2007 – 2013 г. и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 от ПРСР 2007 – 2013 г.;

Представят документи за собственост и/или договор за наем на животновъдните сгради и помещения, използвани в земеделската производствена дейност. Срокът на сключените договори за наем трябва да покрива минималния срок, за който животновъдните сгради и помещения ще бъдат използвани за земеделските производствени цели съгласно бизнес плана. подмярка 6.1

This Post Has 330 Comments

 1. may simeonova ivanova

  zdraveite taikato nesam zapoznata sas zakona za mlad fermer molq ako vazmojno podromna informaciq za podgotvqne na dokomenti tai kato otglejdame 150 kozi za parva godina a imam nujda ot finasova pomosh za postroiki za selko stopansvo za kozi shte vi bada blagodarna za odgovora i pomoshta

 2. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здрвейте Мая,

  Тъй като ние не се занимаваме с подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер, тъй като те се подготвят безплатно в териториалните структури на ДФЗ може да се обърнете към тях за повече информация.

  Ние можем да Ви подготвим цялата проектна документация по Мярка 121 от програма „Развитие на селските райони“ тъй като това е тежката артилерия на програма РСР. Смятам, че тя е много повече подходяща за вас след, като към момента имате 150 кози! За да бъдете допустим кандидат по мярката Вие трябва да покриете следните основни критерии за допустимост, а те са както следва:

  Да сте регистриран земеделски производител;
  Да имате оборот от земеделска дейност за предходната година минимум 3 500 евро;
  Да имате земеделско стопанство поне една икономическа единица.

  Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия бизнес план по Мярка 121.

 3. Николай

  Искам да попитам към настояща дата отпускат ли се средства по мярка 112 ?

  1. Ивайло Здравков

   Не не се допускат!

 4. цвети

  Не съм се занимавала с животновъдство ,но имам желание.От коментара, който прочетох разбирам ,че ако нямам действащо стопанство няма да мога да кандидатствам по програмата за подпомагане на младия фермер?

  1. Ивайло Здравков

   Здравей Цвети,

   Зависи, какво искаш да правиш и какъв капацитет! Ако става въпрос за малко „производство“ то тогава може да се кандидатства по Мярка 112 – Млад фермер, която към момента не се знае дали ще отвори! Ако говорим за по сериозно мащаби, то тогава говорим за „тежката артилерия“ Мярка 121.

 5. цвети

  Благодаря за ценната информация, но нещо не мога да разбера Мярка 121,а именно;
  1)- Финансовата помощ която ти се отпуска „безвъзмездна“ ли е или трябва да се връща , защото в това което прочетох има и двата варианта ?
  2)-Какво ще рече „тежка артилерия“?
  3)-Кое производство е за Мярка 112 и кое е за Мярка 121?

 6. Ивайло Здравков

  Здравейте отново,

  Средствата, които се отпускат по програма „Развитие на селските райони“ са безвъзмездни.

  „Тежка артилерия“ ще рече, че това най – голямата мярка, която позволява финансиране за земеделския сектор.

  Големите проекти се финансират по Мярка 121, поради тази причина, казвам, че това е „тежката артилерия“ на програма „Развитие на селските райони“

 7. цвети

  Г-н Здравков, вие сте ми безкрайно полезен.Ако не ви озадачавам с въпросите си бих искала да попитам още нещо:
  1)-Кой ще определи за коя мярка е желания ми бизнес?
  2)-Разработването на проекта от кой се поема(плаща ли се тази услуга)?
  3)-Аз трябва ли да влезна с някакъв капитал(размера му , ако има такъв)?
  Още веднъж ви благодаря!
  С уважение Цвети

 8. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте отново,

  Всички въпроси, които Ви вълнуват може да коментираме направо при нас! Просто няма как да Ви отговаря на всички въпроси с конкретика в един или два проста!

 9. alex

  Zdraveite,vuzmojno li e da se izraboti pri vas biznes plan za kandidatstvane po miarka 112 i da se zaplati sled udobrenieto mu?

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Алекс,

   Ние не работим по Мярка 112

 10. Лили

  Здравейте!
  От 4 години се занимавам с отглеждане на пилета бройлери.Мога ли да кандидатствам по мярка 121 и ако мога,какви документи са ми необходими? Не работя със собствени средства. Имам сключен договор с фирма,която ми доставя суровините и изкупува готовата продукция.

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Лили,

   За да сте допустим кандидат по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121 Вие трябва да отговорите на основните критерии за допустимост, а те са както следва:
   • Да сте регистриран земеделски производител;
   • Да имате оборот от предходна година минимум 3 500 евро от земеделска дейност;
   • Да имате една икономическа единица земеделско стопанство.

   ВАЖНО: За тази година се предвижда финансиране основно на по две направления:
   Сектор „Мляко“
   Био производство

 11. srefan

  kakvi sa iziskvaniata za kandedactvane za ferma s 15 kravi

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Стефан,

   Изискванията по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121 са едни и същи, както за ферма от 15 крави, така и за ферма от 250 крави. Моля прочете Наредба 8/Мярка 121

 12. румяна лазарова

  Синът ми иска да кандидатства по мярка 112 ,,Млад фермер,,,имам нива от7400 кв.,която е дадена на фирма под аренда,какво трябва да направим,за да я ползва за програмата.Иоще,ако фирмата я е очертала за 2012,моля ви да ми обясните какво да направим.Казват,че аз като родител не мога да му я дам,може ли фирмата да я преарендова на него,защото нямаме друга земя.

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Румяна,

   За съжаление ние не работим по Мярка 112 – „Млад фермер“ и не мога да дам отговор на вашите въпроси. Моля да се оборните към някоя от областните дирекции на ДФЗ.

 13. Людмила Стефанова

  Синът ми е на 22 г. Регистран е като зем.производител от 11.03.2011 г.Получи субсидия 3.800 лв.Може ли да кандидатства по програма „Млад фермер“ и как?

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Людмила,

   За съжаление ние не работим по Мярка 112 „Млад фермер“ и немога да Ви кажа. Моля да се обърнете към някое от звената на ДФЗ.

 14. Георги Миланов

  Г-н Здравков имам земя около 20декара и искам да отглеждам орехи, Може ли да ме информирате какви са изискванията и по коя мярка трябва да се кандидатства,До сега не съм бил регистриран като земеделски производител,Предварително Ви благодаря

  1. Здравейте Георги,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121 при положение, че отговаряте на следните условия, а те са както следва:

   • Да сте регистриран земеделски производител;

   • Да имате оборот от предходна година от земеделска дейност минимум 8 000 лева.;

   • Да имате земеделско стопанство минимум една икономическа единица.

   Забележка: Имайте предвид, че за тази година ще може да се кандидатства основно с проекти за финансиране по направление сектор „Мляко“ и „Био производство“

 15. Георги Миланов

  Г-н Здравков много Ви благодаря за бързия отговор но нещо не ми е ясно защо трябва да развивам като аз тепърва ще създавам и четох че Мярка 112 – „Създаване на стопанства на млади фермери”е по-ефективна,Много ще съм ви благодарен ако ме информирате за мярка 112
  благодаря Ви

 16. Здравейте отново,

  Ние не работим по Мярка 112 – Млад фермер и не мога да Ви дам съвет по нея!

  1. Николай Петров

   Здравей те, искам да кандидатствам за мярката 6.1 Създаване на стопанство на млад фермер. Майка ми е наследник на земя която е обезлюдена в момента. Имам желание да създам овошна градина и също така в бъдеще и отглеждане на животни. Имам више икономическо образование. Мога ли да кандидацтвам за помощ. И какви са условията?
   Благодаря!

   1. Николай Петров

    Аз живея в гр. Етрополе София област а земеделската земя е в моето село което е в същата община.

    1. Ивайло Здравков

     Здравейте Николай,
     През тази година се очаква да има прием по мярка 6.1.в тази връзка моля да следите нашия сайт за повече и актуална информация. Също така бихме могли да ви окажем съдействие при подготовката на проектната документация.

 17. Дани

  Здравейте. Понеже не съм на ясно с тази програма искам да ви помитам :
  тепърва ще започваме да отглеждаме животни да произвеждаме мляко става въпрос за (кози и овце ) какви са условията за кандидатстване? какво е нужно да направим?

  1. Ивайло

   Здравейте Дани,

   За съжаление ние не работим по Мярка 112 Млад фермер и не мога да Ви посъветвам!

 18. Гергана

  Здравейте! Родителите ми се занимават със земеделие от около 20 години сега се замислям дали да не започна и аз, но ми трябват малко разяснение. Мога ли сега като се регистрирам като земеделски производител, със собствени ниви и другата година да кандидатствам за подпомагане.

  1. Ивайло

   Здравейте Гергана,

   Да, може! Моля само уточнете за какво точно искате да кандидатствате!

 19. Ивелина

  Здравейте! Искам да попитам дали може да се кандидатства по Мярка 112 Млад фермер, за развъждане на кучета, те водят ли се животновъдство?

  1. Ивайло

   Здравейте Иглика,

   За съжаление ние не работим по Мярка 112- Млад фермер и не мога да Ви дам съвет!

 20. Владо

  Здравейте, бих искал да Ви запитам за мярка 121. Доколкото разбрах се изисква да си регистриран като земеделски производител и да имаш оборот от предходната година от земеделска дейност минимум 8 000 лева. Да разбирам ли, че няма изискване да си земеделски производител повече от една година? Другото, което ме интересува е дали средствата се усвояват срещу фактура или може и авансово?

  1. Ивайло

   Здравейте Владо,

   Регистрацията, като земеделски производител може да се направи към всеки един момент! По важен е оборота, който трябва да имате от предходна година и да е видно, че той е от земеделска дейност.

   Мярка 121 позволява авансово (до 50% от одобрената субсидия) плащане, което може да бъде предоставено срещу банкова гаранция или две фирми поръчители.

 21. bbiliana

  nesam registrirana kato zemedelski proizvoditel nito imam givotni no imam kasta v planinata i imot okolo 15 dekara vazmogno e vastanoviavane na stari zgradi za otglegdane na kravi za meso moga li da kandidatstvam po programa za razvitie na selskite raioni-mlad fermer i kak triabva da stane tova s osnovno obrazovanie sam no sam izrasnala s givotnite-imam poznania i praktika

  1. Ивайло

   Моля пишете на кирилица!

   За съжаление не работим по Мярка 112 – Млад фермер и не мога да Ви кажа дали може да кандидатствате с проект за исканата от вас дейност.

 22. dimitar

  vsi4ko tova e mnogo hubavo podpomagane na mlad fermer vaprosami kam vas e ako zapo4na dase zanimavam sas ogoiavane na teleta . 6te bada li odobren v programata na mlad fermer 112 i dali 6temi osigoriat posle pazar nakoito da prodavam mesoto ili triabva az dasi go tarsia tova naistina mnogo me interesuva .Blagodaria predvaritelno

  1. Ивайло

   Здравейте Димитър,

   Моля пишете на кирилица!

   Що касае Мярка 112 „Млад фермер ние не работим по нея и не мога да Ви кажа исканата от вас дейност дали е допустима за финансиране.

 23. Росен

  Здравеите земелски произведител съм изработвам земиа над 200 дк имам договор за 10 години мога ли да кандидаствам за техник?

  1. Ивайло

   Здравейте,

   Не мога да Ви разбера питането, Моля конкретизирайте!

 24. Ива Димитрова

  Здравейте,
  Моето питане към вас е следното,тъй като имам земеделска земя и искам да отглеждам овошки праскови,коя е програмата по която трябва да кандидатствам?

  1. Ивайло

   Здравейте Ива,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 112 – Млад фермер и/или Мярка 121. По това, коя мярка да се кандидатства зависи от размера на земеделското стопанство, което искате да изградите.

   Ако е в по малки мащаби то подходящата мярка за вас е 112 – Млад фермер, ако обаче искате по голямо стопанство, то подходяща е Мярка 121.

 25. Михаил

  Здравейте, дочух, че вече не се приемат проекти за финансиране по мярка 112 и 121. Вярно ли е? Мога ли тепърва да кандидатствам по някоя от двете мерки за финансиране на проект свързан със трайни земеделски насаждения?

  1. Ивайло

   Здравейте Михаил,
   И по двете мерки в момента текат оценки на входирани проекти от тази година и към момента все още не е ясно дали ще отворят още веднъж тази година. До месец ще стане ясно дали ще има още един прием тази година.
   Имайте предвид, че за да кандидатствате по Мярка 121 трябва да отговаряте на определени условия, а те са както следва:
   Фирмата да е регистрирана, като земеделски производител;
   Да има обороти от предходна година около 8000 лева;
   Да има земеделско стопанство поне една икономическа единица.

 26. Magdalena

  Здравейте Наскоро един мой приятел ми предложи да канидидатстваме за една от тези субсидии и аз се съгласих ,не сме регистрирани като земеделски производители ,но вече сме намерили земя тя е във пазарджиска област мислим да отглеждаме куртишони(малки краставички) и мисълта ми е такава може ли да канидидатстваме без да сме регистрирани като земеделски производители от една година ,кога са крайните срокове за записване и каде трябва да се запишем благодаря предварително ! 😉

  1. Ивайло

   Здравейте Магдалена,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по две мерки от програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121 или Мярка 112, по коя от двете мерки да кандидатствате зависи от обема на инвестицията. Ако говорим за по малък мащаб производство то тогава Мярката е 112, а ако става въпрос за по голямо стопанство то мярката е 121. И в двата случая трябва да сте регистриран, като земеделски производител. Към момента все още не е ясно кога точно ще отворят и двете мерки.

 27. АЛЕКСАНДРОВ

  ЗДРАВЕЙТЕ! СОБСТВЕНИК СЪМ НА ОКОЛО 60 ДК.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ -РЕГИСТРИРАН З.П.,С ЕООД,КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВАМ. НА КАКВИ УСЛОВИЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯМ И ПО КОЯ МЯРКА ТРЯБВА ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА АКВА КУЛТУРИ /РИБАРНИЦИ/
  БЛАГОДАРЯ!

  1. Ивайло

   Здравейте г-н Александров,

   Моля кажете за какво точно искате да кандидатствате по програма „Аквакултури“ .

 28. Зоя

  Здравейте,
  Разбрах от познати, че проектите по Мярка 112 и Мярка 121 вече са отворени. Вярно ли е това?
  Ако е вярно къде може да се получи информация за кандидатстване по Мярка 112?
  Благодаря предварително!

  1. Ивайло

   Здравейте Зоя,

   Към момента и двете мерки за затворени и се очаква да отворят другата година. Що касае Мярка 112 – млад фермер ние не работим по нея тъй като е твърде малка.

 29. bogdan

  Здравейте,

  Моето питане към вас е следното , имам земеделска земя , на която искам да отглеждам дини и пъпеши , коя е програмата по която трябва да кандидатствам ? И какви са изискванията за нея ?
  Предварително благодаря .

 30. Мариета

  Здравейте,анията

  Искам да ви попитам с каква програма мога да кандидатствам за лозов масив и какви са изискванията ?

  1. Ивайло

   Здравейте Мариета,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 112 Млад фермер или Мярка 121, в зависимост по коя от мерките да кандидатствате се определя на база обема на земеделското стопанство и исканата инвестиция.

   1. Ивайло

    Здравейте Богдан,

    Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“- Мярка 112 Млад фермер или Мярка 121 по – коя от двете мерки да кандидатствате се определя от обема на земеделското стопанство и желаната инвестиция.

 31. natali

  as iskam da kandidastvam za ferma ima 15 ovci ima 7 teleta kak moje sas tezi jivotni nie da pou4avame sobsidi da si napravia ferma

  1. Ивайло

   Здравейте Натали,

   Ние се занимаваме с проекти, които са инвестиционни, не е се занимаваме с преки субсидии ако това Ви е питането.

 32. кремена

  Имам интерес “ червен калифорнийски червей“. Кькъв е минимума за започване (колко „легла“, начален капитал, крайният срок за подаване на документи)

  1. Ивайло

   Здравейте Кремена,

   Предполагам, че искате да кандидатствате по Млад фермер. Нашия офис в Сливен се занимава с подготовката на тези проекти. Моля да се свържете с тях на следния адрес:

   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

 33. Николай

  Здравейте искам да попитам като нямам ферма а искам да развия собствена дали има мярка по която да кандидатствам ?

  1. Ивайло

   Здравейте Николай,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, но ми трябва повече информация за каква ферма става въпрос.

 34. hasan

  zdraveyte imam 15 dekara niva iskam da zapocna biznes s orehi kakvi sa usloviqta za zapocvane blagodarq predvaritelno 🙂

  1. Ивайло

   Здравейте Хасан,

   Така, като гледам най – добре ще бъде за вас да кандидаствате по Мярка Млад фермер по – програма Развитие на селските райони“. Проектите по Млад фермер се подготвят от нашия офис в град Сливен. Моля да се свържете с тях на следния адрес:

   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

 35. Nadq

  Imam 9 kozi.Zemedelski proizvoditel sam ot 6 meseca.Po kakav proekt moga da kandidatstvam i kakvi pomo6ti se otpuskat?

  1. Ивайло

   Здравейте Надя,
   Ние се занимава с инвестиционни проекти, които могат да кандидатстват по програми за безвъзмездно финансиране. Не се занимаваме със директни субсидии.

 36. slavi

  do koga mogat da se podavat dokumentite za mlad fermer

  1. Ивайло

   Здравейте Слави,
   Нашия офис в Сливен се занимава с подготовката на проекти по Млад фермер. Моля да се свържете с тях на следния адрес:
   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

 37. Илин

  разполагам с 7 дк. земя искам да ги насадя с маслодаина роза.Въпроса ми е дали са достатачни да кандидатствам по мярка 112 и мога ли изобщо?

  1. Ивайло

   Здравейте Илин,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 112 – Млад фермер. Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който се занимава с подготовка на проекти по Мярка 112 на следния адрес:
   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

 38. Victoria

  Здравейте,искам да попитам,ако нямам нужното образование,което се изисква мога ли да кандидатствам по мярка 112 за супсидии.И задължително ли е да съм регистрирана като земеделец не по-рано от 14-месечен срок.

  1. Ивайло

   Здравейте Виктория,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече и по – подробна информация касаеща се за Мярка 112 – Млад фермер на следния адрес:
   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

 39. Plamen

  Zdravei iskam da kandidatstvam po programata Mlad Fermer.Shte gledam kaliforniiski chervei intersyvame dali prez 2013godina shte bade otpysnata programata.

  1. Ивайло

   Здравейте Пламен,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който се занимава с подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер на следния адрес:
   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

 40. valeri

  Dobar den
  Izkam da popitam za moga li da kandidatstvam za programa mlad fermer,ako sega stana zemedelski proizvoditel imam 3dekara zasadeni malini I 1 s qgodi.
  Blagodarq predvaritelno.

  1. Ивайло

   Здравейте Валери,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече информация относно Млад фермер на следния адрес:
   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

 41. Plamen

  Mislq da se zanimavam s cherven kaliforniiski chervei.I da tragna s 10 kvadrata za edna godina kolko kvadrata mogat da stanat?

 42. Петя

  Здравейте! Имам такова питане- имаме 11 дка собствена земя! Искаме да отглеждаме овце! Примерно да започнем с 50 или 100. коя е програмата, която може да ползваме за стартиране развитието на такова стопанство? Понеже нямаме начален капитал, освен земята, искам да знам коя е мярката, която отпуска средства за започване на такова нещо. Благодаря Ви.

  1. Ивайло

   Здравейте Петя,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121, при положение инвестицията е за изграждане на овце ферма, тъй като програмата не позволява финансиране по за закупуването на живи животни.

 43. Ивайло Здравков

  Здравейте Пламен,
  Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, тъй като там се готвят проектите по Млад фермер – Мярка 112 на следния адрес:
  Офис – град Сливен
  Георги Сава Раковски №20 А 3
  Тел: +359 (0)44 63 36 63
  Моб: +359 (0)876 37 78 33
  E-поща: sliven@finansirane.eu

 44. boqn

  ako kandidatstvam po 112 trqbva li da se registriram kato zemedelski proizvoditel ili moje da stane sled kato bada odobren eventyalno

  1. Ивайло

   Здравейте Боян,
   Да, Вие трябва да сте регистриран, като земеделски производител.

   1. Ивайло

    Здравей Юксил,
    Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ –Мярка 121.
    Моля заповядайте при нас за повече и по подробна информация

 45. Yuksel

  Едно запитване.Имам начален капитал за закупване на 100 овце,имам и необходимото място като квадратура заедно с жилище.Заделил съм 20 хиляди и за постройката на фермата,но няма как с тази сума всичко да е по евростандарта.Интересува ме дали един такъв проект ще може да бъде финансиран за да мога да се движа по евростандарта?

 46. Desislava Georgieva

  Zdraveite. Iskam da popitam
  Zaduljitelno li e da sum registrirana predi 14 meseca, za da y4astvam po programite?
  Az vse o6te ne sym se registrirala, no ba6ta mi e. Toi iska da mi prehvurli kum 19 dekara, za da zapo4na da se zanimavam sus zemedelie.Ne znam kakvo to4no iskam – dali 6te sa druv4eta ili puk zelen4ykovi gradini. Iskam da se zapoznaq s programite i da vidq koe 6te e nai – yda4no.Iskam da se svurja s 4ovek, koito da me naso4i.

  1. Ивайло

   Здравей Десислава,
   Моля заповядайте при нас за повече информация, тъй като нямам реално отправна точка за да Ви кажа конкретни, защото Вие самата не знаете за какво точно искате да кандидатствате.

 47. Ivailo

  zdraveite iskam da popitam koga shte byde pusnata programa po mqrka 112 za mlad fermer za 2013 ?? ii imam 10 dekara zemq iskam da seq ovoshki dali shte stane

  1. Ивайло

   Здравейте Ивайло,
   Млад фермер се очаква да отвори към месец април. Нашия офис в Сливен се занимава с подготовката на проекти по тази мярка. Моля да се свържете с тях на следния адрес:
   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

 48. Ивайла

  Здравейте,

  Имам 10 д.к. земя, която е подходяща за отглеждането на орехови насаждния, но все още не съм предприела засаждане, ограждане на мястото и т.н. Нямам и съответното образование посочено по-горе и разбирам, че трябва първо да премина курс? Интересува ме дали мога да кандидаствам за субсидия?

  1. Ивайло

   Здравейте Ивайла,

   Нашия офис в Сливен се занимава с подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер. Моля да се свържете с тях на следния адрес:

   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

 49. georgi ,,,,,,,,,,

  iskam da stana mlad fermer po programa za razvitie na selskite regioni mqrka112 iskam da se zanimavam s cherven kaliforniski do koga e sroka za podavane na dokomenti i kak trqbva da stane tova da predstavq proekt i sledkato go odobrqt togava moga da zapochna ili predvaritelno trqbva da se zanimavam s tova blagodarq predvaritelno

  1. Ивайло

   Здравейте Георги,

   Проекти по Мярка 112 –млад фермер се подготвят от нашия офис в Сливен. Моля да се свържете с тях на следния адрес:

   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

 50. Ани

  Здравейте!
  Интересува ме, дали е закрит проекта „Млад Фермер“? Дали може да се кандидатства?
  Благодаря предварително!!!

  1. Ивайло

   Здравейте Ани,

   Проекти по Мярка 112 –млад фермер се подготвят от нашия офис в Сливен. Моля да се свържете с тях на следния адрес:

   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

 51. борислав

  Здравейте, искам да се занимавам с отглеждането на крави за месо.Какво трябва да направя,за да ми отпуснат инвестиционен кредит за млад фермер?

  1. Ивайло

   Здравейте Борислав,

   Нашия офис в Сливен се занимава основно с подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер. Моля да се свържете с тях на следния адрес:

   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

 52. radi

  iskam da znam koga 6te pusnat proektite 4erveite i 6te imali pari po tozi proekt

  1. Ивайло

   Здравейте Ради,

   Тази година се очаква да отвори Мярка 112 – Млад фермер.

 53. светла

  Здравейте
  Знаете ли дали тази година ще има субсидии за ферми за отглеждане на калифорнийски червеи? И ако, има какви са условията за кандидатстване?

  1. Ивайло

   Здравейте Светла,

   Мярка 112 – Млад фермер се очаква да отвори тази година. За повече информация се свържете с нашия офис в Сливен, който се занимава основно с подготовката на тези проекти.

 54. kristina

  zdraveite . odnostno tova podpomagane iskam da se probvam kato mlad zemedelec na zasqvane na tikvi ili kakto mlad fermer v otglejdaneto na pone 10kone! mn mn bih iskala da zapo4na s tova novo na4alo !

  1. Ивайло

   Здравейте Кристина,

   Мярка 112 – се очаква да отвори тази година. Нашия офис в Сливен се занимава основно с подготовката на проекти по тази мярка. Моля да се свържете с тях на посочените координати в „контакти“ на нашия сайт.

 55. galq

  zdraveite, iskam da popitam ima li nqkakva mqrka po koqto mojem da kandidatstvame i kakwi sa usloviqta imame 15 kravi i 7 teleta otglejdame gi v seloto i naskoro si kupihme mqsto za da napravim obor ima li podhodqshta programa po koqrto mojem da kandidatstvame?

  1. Ивайло

   Здравейте Галя,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – мярка 112 – Млад фермер и/или Мярка 121. По коя от двете мерки да кандидатствате зависи от обема на исканата от ферма.

 56. desislava

  ve4e sum registrirana kato zemedelski proizvoditel po mqrka 141 ot 3 godini moga li da kandidatstavam i po mqrka 112

 57. Cvetelin

  zdaveite iskam da popitam imam 30 dekara i iskam da gi sey s lavandula po koy myrka moga da kandidatstvam

  1. Ивайло

   Здравейте Цветелин,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана основно по две мерки от програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 112 – Млад фермер или Мярка 121. По коя от двете мерки да кандидатствате се определя от обема на стопанството, което искате да изградите.

 58. qnislav

  Янислав

  Здравеите,искам да попитам от кога може да се кандидатства по мярка 123 за производство на пелети тази година

  1. Ивайло

   Здравейте Янислав,

   Мярка 123 се очаква да отвори сега месец април, но не мога да кажа със сигурност. До няколко дни се очаква да има яснота по този въпрос.

 59. Elena

  Здравейте
  Бих искала да кандидатствам за закупуванет на н0ви к0шери за 0тглежданет0 на пчели. М0га ли п0 мярка 112 да кандидатствам?

  Благ0даря ви

  1. Ивайло

   Здравейте Елена,

   Нашия офис в Сливен се занимава основно с подготовка на проекти по Мярка 112. Моля да се свържете с тях за повече и по подробна информация на следния адрес:

   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

 60. Колин Пенева

  Здравейте,интересувам се от отглеждането на калифорнийски червей,ще има ли програма?

  1. Ивайло

   Здравейте Колин,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който се занимава основно с подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер.

 61. Любомир Бонев

  Здравейте,
  Може ли да кандидаствам по Мярка 121 за създаване на овцеферма.От Трявна съм и терена е подходящ за отглеждане на овце. Има изискване за образованието или курс, който трябва да се изкара за кандидастване как и къде се кара.

  1. Ивайло

   Здравейте Любомир,
   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121, при положение, че се покрият следните критерии за допустимост, а те са както следва:
   Да сте регистриран, като земеделски производител;
   Да имате оборот от земеделска дейност от предходна година поне 3 500 евро;
   Да имате земеделско стопанство поне една икономическа единица (за овце това са 41 броя)

 62. Александър

  искам да започна засаждане и отглеждане на овощни дървета какви са изискваният по тези проекти

  1. Ивайло

   Здравейте Александър,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, където се готвят основно проекти по Мярка 112 – млад фермер.

 63. Ангел

  Здравейте ,интересува ме има ли информацич кога ще бъде отворена Мярка 112

  1. Ивайло

   Здравейте Ангел,
   За тази година все още не е ясно кога ще отвори Мярка 112. Предполагам тази седмица ще излезе индикативния график.

 64. Vesi

  Кога ще стартира мярка 112 през 2013г ?

  1. Ивайло

   Здравейте Веси,
   Все още не се знае точно кога ще отвори Мярка 112. Предполагам, че до края на тази седмица ще стане ясно.

 65. Наско

  А аз искам да кандидатствам за отглеждане на Кокошки носачк.Някои спечелили ли е такъв вид проект и какви документи са необходими за кандидатстването.(по мярка 112).
  Нуждая се от колко се може повече информация за да бъда подготвен.
  Благодаря Ви.

  1. Ивайло

   Здравейте Наско,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, където се подготвят проектите по Мярка 112 – Млад фермер. Там ще получите пълна информация относно кандидатстването и необходимите документи.

 66. афи

  Здравейте! Имате ли офис в Пловдив за подготвяне на проекти по м 112?

  1. Ивайло

   Здравейте Афи,
   Проектите по Мярка 112 – Млад фермер се подготвят основно в нашия офис в Сливен. Нямаме офис в Пловдив.

 67. Cvetelin

  po moy vapros ot predniy pat, na men shte mi trybva da kandidatstvam po myrka 112 a koga shte startita ty? dlagodary predvaritelno

 68. Петър

  Здравейте ! Имам 80 бройки местна порода овце и 20 декара земя – люцерна в област Пловдив . Мога ли да кандидатствам по мярка 112 и какви са условията ? Благодаря ! .

  1. Ивайло

   Здравейте Петър,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, тъй като те се занимават основно с подготовката на проекти по мярка 112 – Млад фермер.

 69. emil

  zdraveite iskam da popitam dali 6e startira skoro proekt za pravene na peleti, i kakvi sa usloviqta

  1. Ивайло

   Здравейте Емил,
   Тази година прозореца за набиране на проектни предложения по мярка 123 се очаква да отвори месец юли. След този срок проекти ще може да се входират при следващия програмен период 2014 – 2020 година.

 70. Николай

  Здравей! Могали да участвам по мярка 112 при положение,че мога да направя договор за наем от общината за 5 години само. Достатачно ли е ????

 71. Венци

  Здравейте искам да създам ферма за зайци, по коя програма мога да кандидатствам.

  1. Ивайло

   Здравейте Николай,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече и по подробна информация, тъй като там се подготвят основно проекти по Мярка 112 – Млад фермер.

  2. Ивайло

   Здравейте Венци,
   В зависимост от обема на фермата се определя и по коя от мерките по програма „Развитие на селските райони“ да се кандидатства. Мярка 112 – Млад фермер или Мярка 121.

 72. rosica

  Здравейте . казвам се Росица и искам да попитам трябват ли някакви документи , ако реша да сея лавандула с мои средства . Благодаря предварително за помощта .

  1. Ивайло

   Здравейте Росица,
   Нашия офис в Сливен се занимава основно с подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер. Моля да се свържете с тях. Координатите може да видите нашия сайт на „КОНТАКТИ“

 73. rosica

  ами аз съм от Добрич , може ли да ми кажете някой организация от Добрич , която може да ми помогне или това , че съм от друг град няма значение и мога да се свържа с офиса ви в Сливен

 74. Ивайло

  Здравейте Росица,
  Може да се свържете с нашия офис в Сливен за съдействие по Мярка 112 – Млад фермер.

 75. Несторов

  Здравейте, искам да се занимавам с производство на биотор чрез калифорнийски червей. От гр. Габрово съм и искам да попитам как стоят нещата с кандидатсването по проектите и ще има ли тази година такива. Благодаря!

  1. Ивайло

   Здравейте г-н Несторов,
   Нашия офис в Сливен се занимава основно с подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер. Моля да се свържете с тях за повече и по подробна информация.

 76. evita75

  здравейте мога ли кандидатствам по мярка 112 с генерално пълномащно от сестрами да я представлявам навсякъде и във всичко поради невъзможност да пътува за в момента

  1. Ивайло

   Здравейте Евита,
   Моля да се свържете с офиса ни в Сливен за повече информация по Мярка 112 – Млад фермер.

 77. arif

  Moga li da poema kravefermata ot roditelite si i da kandidatstvam po..112 mlad fermer
  Kakvo tryabva da napravya

  1. Ивайло

   Здравейте Ариф,
   Зависи за какво точно искате да кандидатствате. Имате възможност по Мярка 121, като там изискванията са следните:
   Да сте регистриран земеделски производител;
   Да имате оборот от предходна година от земеделска дейност равен на 3 500 евро.
   Да имате земеделско стопанство една икономическа единица ( 3 бр. млечни крави и биволици)

 78. Радослав

  Здравейте искам да отглеждам овце ,и да ви попитам на какви условия трябва да отговарям за да кандидатствам по програмата млад фермер.Благодаря

  1. Ивайло

   Здравейте Радослав,
   Моля да се обърнете за повече информация в нашия офис в Сливен, където се занимават основно с подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер.

 79. Cvetelin

  zdrvei iskam da popitam dali myrka 112 e startirala

 80. Йоана

  Здравейте искам да отглеждам овощна градина,и да ви попитам на какви условия трябва да отговарям за да кандидатствам по програмата млад фермер.Благодаря

  1. Ивайло

   Здравейте Йоана,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който се занимава основно с подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер.

 81. Ивайло

  Здравейте Цветелин,
  Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, които са специализирани по подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер.

 82. юлиян

  Мога ли да кандидатствам за производство на зеленчуци имам двор 1 декар от плевенския край сам

  1. Ивайло

   Здравейте Юлиян,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който се занимава основно с подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер.

 83. Мехмед

  Здравейте,
  2012 г. кандидатствах по мярка 141 с трайни насаждения одобриха ме. Сега мога ли да кандидатствам с калифорнийски червей по Мярка 112 – Млад фермер? До колкото разбрах от статията нямам право да кандидатствах?

 84. Мехмед

  Здравейте,
  2012 кандидатствах по мярка 141 с трайни насаждения орехи одобриха ме. Сега искам да кандидатствам с калифорнийски червеи по мярка 112 – млад фермер имам ли право? Регистриран съм от 11 месеца като земеделски производител?

  1. Ивайло

   Здравейте Мехмед,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, където ще Ви обяснят подробно възможността за кандидатстване по Мярка 112 – Млад фермер.

 85. nikolai

  Как трябва да се кандидатсва за получаването на средцтва за направат на овощна градина ?

 86. Ивайло

  Здравейте Николай,
  Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, които се занимават основно с подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер.

 87. Били

  В момента съм на временен договор на работа.При кандидатстването или при подписване на договора трябва да не съм на трудов договор(или на 4 часа).

  1. Ивайло

   Здравейте Били,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече и подробна информация за Мярка 112 – Млад фермер, тъй като там се подготвят тези проекти.

 88. Галин

  Добър ден!Как мога да стартирам отглеждане на даден животински вид(в моя случай съм се спрял на патици).От Хасково съм.Имам подходяща площ и селскостопански постройки за целта.Проблема е,че не съм се занимавал с подобно нещо до сега,а доколкото прочетох трябва подходящо образование,което аз нямам.Ако приемем,че се регистрирам като земеделски производител,има ли начин без земеделско образование да кандидатствам за желана от мен програма???на 24 години съм.Имате ли офиси и в други градове освен в Сливен?Благодаря!!!

  1. Здравейте Галин,
   Имаме офис в София, но проектите по Мярка 112 – Млад фермер се подготвят основно в офиса ни в Сливен и там могат да Ви дадат пълна информация.

 89. anelia

  zdraveite iskam da popitam moga li da kandidatstvam za otglejdane na 4erewi imam samo 5 dka zemia

  1. Ивайло

   Здравейте Анелия,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който е специализиран в подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер.

 90. tania

  zdraveite iskam da popitam koga startira pogramata mlad fermer?

  1. Здравейте Таня,
   Моля да се обърнете към нашия офис в Сливен, тъй като там се подготвят проектите по Мярка 112 – Млад фермер и ще получите пълна информация за всичко относно мярката.

 91. Красимира

  С колко декара лозе мога да се регистрирам по тази програма.

  1. Ивайло

   Здравейте Карсимира,
   Моля да се обърнете към нашия офис в Сливен, който е специализиран в подготовката на проекти по мярка 112.

   1. Ивайло

    До Всички, които искат да получат информация относно начина за кандидатстване по Мярка 112 – Млад фермер.

    Проектите по Мярка – 112 се подготвят от екипа на Енпром – Сливен! Там ще получите пълна информация относно целия процес по кандидатстването, както и всичко каквото е необходимо!

    Офис – град Сливен
    Георги Сава Раковски №20 А 3
    Тел: +359 (0)44 63 36 63
    Моб: +359 (0)876 37 78 33
    E-поща: sliven@finansirane.eu

    С уважение
    Ивайло Здравков

 92. mariela

  Искам да попитам, колко пчелни кошера са ми необходими за да мога спокойно да кандидатствам за програма млад фермер

 93. Стефан

  Здравейте нещо ми е мътно всичко аз като съм от Благоевградско село пак ли в Сливен да се допитам?

  1. Ивайло

   Здравейте Стефан,
   Ако става въпрос за Мярка 112 – Млад фермер, да трябва да отитите в офиса ни в Сливен, тъй като той е специализиран за подготовката на тези проекти.

 94. Ivan

  Искам да насадя 3-4 декара овошки как може да стане аз съм от село Горно Пещене Врачанска област?

  1. Ивайло

   Здравейте Иван,
   Стопанство от подобен мащаб може да бъде финансирано по Мярка 112 – Млад фермер. Тези проекти се подготвят от нашия офис в Сливен, моля да се обърнете към тях за повече и по подробна информация.
   Това са техните контакти:
   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

 95. Tonq

  Zdraveite iskam da popitam kak moga da startiram otglejdane na jivotinsli vid (zaici) kak stava finansiraneto ,iziskvaniqta kakvi sa i vsichko svurzano s tazi deinost?Imate li ofis v Pleven?

  1. Ивайло

   Здравейте Тоня,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121 или Мярка 112 – Млад фермер. В зависимост по коя от двете мерки да кандидатствате се определя от капацитета на фермата, която искате за изградите. Имайте предвид, че по Мярка 121 има определени изисквания, които трябва да покриете, а именно:

   • Да сте регистриран земеделски производител;

   • Да имате оборот от земеделска дейност от предходна година равен на 3 500 евро.

   • Да имате земеделско стопанство поне една икономическа единица. Във вашия случай това е равно на 24 – зайци майки

 96. lili

  Zdraveite az iskam ma kandidatstvam za mlad fermer s ovce iskam samo da naucha kolko ovce mi trebvat za da kandidatstvane ?

  1. Ивайло

   До Всички, които искат да получат информация относно начина за кандидатстване по Мярка 112 – Млад фермер.

   Проектите по Мярка – 112 се подготвят от екипа на Енпром – Сливен! Там ще получите пълна информация относно целия процес по кандидатстването, както и всичко каквото е необходимо!

   Офис – град Сливен
   Георги Сава Раковски №20 А 3
   Тел: +359 (0)44 63 36 63
   Моб: +359 (0)876 37 78 33
   E-поща: sliven@finansirane.eu

   С уважение
   Ивайло Здравков

 97. aleko leliev genchev

  kazvamse aleko i sm v italiq 11 godini iskam da se pribera v bg .iskam da kandidatstvam za mlat fermer s ovce iskam da popitam s kva suma trqbva da raspolaga as za prvona4alnite rasxodi ako vi nemowete da mi odgovorite gde moga da polu4a iformazia …blagodrq predvaritelno. pozdravi aleko ..ot oblas montana s dolni zibar

  1. Ивайло

   Здравейте Алеко,

   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който е специализиран в подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер, там ще Ви дадат пълна информация! Контактите може да вземете от нашия сайт „КОНТАКТИ“

 98. ivka

  ivailo kaji kade se namira va6iq ofis v sliven dai adres pozdravi

 99. MIRO

  as sam ot blagoevgrad imam 3 dekara zemq iskam da posadq Orexi 6te mojeli da se vklu4a v programata tova iskam da znam a ne prosto dase raskarvam do Sliven za tozi vapros. Blagodarq predvaritelno

  1. Ивайло

   Здравейте Миро,
   За орехова градина по млад фермер трябва да имате около 20 дка.

 100. Владимир Банчев

  Здравейте Ивайло,
  Къде мога да изкарам въпросните курсове от в)
  „в) Завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”“

  Благодаря

  1. Ивайло

   Здравейте Владимир,
   За тази година няма къде да изкарате курсовете по млад фермер, тъй като са приключели! Другата година ще се може, след като одобрят обучителните фирми по Мярка 111.

 101. Станислав Михайлов

  Здравейте искам да попитам колко икономически единици са нужни минимум по мярка 112 и на колко декара се равняват по специално за бадеми!! Благодаря предварително.

  1. Ивайло

   Здравейте Станислав,
   Трябва да имате 4 икономически единици, тоест трябва да имате 12 дка.

 102. bobi

  iskam da stana mlad zemedelec no neznam kakvo trqbva da napravq

  1. Ивайло

   Здравейте Боби,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече и по подробна информация за Мярка 112 – Млад фермер!

 103. yavor

  Zdraveyte Ivajlo , iskam da vi zapitam imali drugi programi osven “Mlad fermer“ po kito moje da se kandidatstva za zasajdaneto na orehova gradina.

  1. Здравейте Явор,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана и Мярка 121 от програма „Развитие на селските райони“.
   За повече и по подробна информация моля заповядайте при нас!

 104. Теодор

  Здравей Ивайло искам да попитам какви са изискванията за млад земеделец от град Лом сам Монтанска област къде трябва да ида да питам ? Или ако може направо да ми пратиш на Имейл изискванията благодаря предварително

  1. Здравейте Теодор,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който е специализиран в разработката на проекти по Млад фермер.

 105. Митко

  Здраверй Ивайло
  Искам да попитам ако се обадя на вашият телефон в Сливен ще могат ли да ми дадът някаква информация или задалжително трябва да отида до офиса. Дядоми има свинарник според мен отговарящ на ословията за отглеждане на прасета,капацитетът му е около 120 прасета. Аз не съм се занимавал с това но покраѝ мен има много хора, които са готови да помагат.

  1. Здравейте Митко,
   Звъннете първо до офиса в Сливен за да се разберете.

 106. Антон

  Здравейте,
  интересува ме информация за „Сцинеферма“ как мога да започна и по коя мярка бих могъл да кандидатсвам?
  Какви са изискванията за минимален брой животни?
  Мога ли да получа цялостна консултация за необходимите документи и изисквания,финанси и т.н.

  1. Здравейте Антон,
   Може да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони“ за исканата от вас дейност. Но няма как в един пост да Ви обясня всичко!
   Заповядайте при нас за повече и по подробна информация!

 107. kak da katidasvam kato nacinae6t fermer

  imam 3 br ovce 4 malgi agneta iskam da gi oveleca no moite sresva ne mi stigat neznam kak da katidasvam

  1. Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече информация за мярка 112 – Млад фермер.

 108. asen

  zna4i vzel sam predi pet dena 16 dekara pod naem iskam da gi seia s domati i krastavici kolko ot tiax triabva da seia ako stana mlad fermer i kakvi sa iziskvaniata telefona mie 0886991958

  1. Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече информация за мярка 112 – Млад фермер.

 109. Krasi

  Izkam da zaseq okolo 40 dekara s liucerna,ima li programa po koqto da kandidatstvam,po koqto da se podpomaga za tazi deinost.Na 35 godini sam I moga li da kandidatstvam po programata za Mlad fermer,i imali takava deinost v tazi programa

  1. Здравейте Краси,

   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който се занимава основно с подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер.

 110. nadka ilieva

  iskam da zaseq nepolivni domati-kolko dekara hai-malko trqbva da zaseq za da moga da kandidatsvam po programa 112-mlad fermer.I moje li malko po-ve4e informatsiq, za realiziraneto na tozi vid prodyktsiq,

  1. Здравейте Надка,

   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който е специализиран в подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 111. Emiliya

  Здравейте, интересувам се от мярка 112 . Искам да започна отглеждането на пчели, въпроса ми е : мога ли да кандидатствам по програмате, след като нямам изкаран курс нито имам образование по специалноста, също така не съм закупил още кошери, те първа искам да се занимавам, но си търся финансиране и подпомагане. Интересува ме тази програма подпомага стартирането на млади хора, който искат те първа да се занимават със селско стопанство, мога ли да кандидатствам ?

 112. mitko

  zdraveite interesuvam se kade e tozi ofic v grad sliven

  1. Ивайло

   Здравейте Митко,

   Моля да видите адреса, който е качен в нашия сайт.

 113. irina_ 761

  Моето питане е за отглеждане на гъби печурка .Мога ли да участвам с проект или трябва да имам готово стопансто за да кандидатствам по мярка 112?

  1. Ивайло

   Здравейте Ирина,

   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече информация по Мярка 112 – Млад фермер. Техните контакти може да вземете от сайта.

 114. Dimitur Dimitrov

  zdraveite interesuvam se ot mqrka 112 imam 40 ovce i deset dekara zemq iskam da si postroq ovceferma no finansovo sam zatruden kak da postupia da kadidastvam po mqrka 112

  1. Ивайло

   Здравейте Димитър,

   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече и по подробна информация във връзка с Млад фермер.

 115. Dimitur Dimitrov

  zdraveite moje li da kandidatstvam po mqrka 121 za ovceferma

 116. Ивайло

  Здравейте Ирина,

  Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който е специализиран в подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер. Адреса може да вземете от нашия сайт.

 117. надя

  имам лозе и искам да кандидатсвам за собсидия за разрастване в ройон враца

  1. Ивайло

   Здравейте Надя,

   Моля уточнете за какво точно искате да кандидатствате, тъй като не става ясно за какво точно искате да кандидатствате.

 118. Иван Лазаров

  Здравейте,имам желание да кандидатствам по програма млад фермер.Имам 4 декара земя и искам да си направя градина за отглеждане на био малини.Кой може да ми направи проекта? И мога ли да получа повече информация за стъпките необходими за реализацията му.
  Предварително ви благодаря!

  1. Ивайло

   Здравейте Иван,

   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, където се подготвят проектите по Мярка 112 – Млад фермер. Там ще Ви дадат пълна информация. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 119. kortikosteroidi@abv.bg

  Jelaq da kandidatstvam za programa za otglejdane na bio chervei,moje pishete mi na email adresa za ysloviqta

 120. kortikosteroidi@abv.bg

  Zdr iskam da kandidatstvam kato mlad fermer za otglejdane na bio chervei,molq pishete mi na emaila koito sam vi ostavila,za iziskvaniqta I dokumentite

  1. Ивайло

   Здравейте,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече и по подробна информация относно исканата от вас дейност. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 121. виктория

  здравейте аз съм от монтана и също нямам средно нито завършен курс.а изкам да се занимавам със отглеждане на гъби-печурка и кладница.но нямам средства за да стартирам.Благодаря предварително

  1. Ивайло

   Здравейте Виктория,

   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече и по подробна информация.

 122. Димитър

  Здравейте имам следното питане-още ли е валидна тази програма? И ако е валидна, как мога да кандидатствам по нея към момента за откриване на изцяло ново малко стопанство в Чирпанска област??? Завършил съм Екология и опазване на околната среда в ЛТУ-София, но не знам дали образованието ми отговаря на изискванията.
  Поздрави на екипа.

  1. Ивайло

   Здравейте Димитър,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, където се подготвят проектите по Мярка 112 – Млад фермер. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 123. VESELA

  ZDR.IMALI TAKAV OFIS I V DRUGI GRADOVE V BG,A V RUSE PO TO4NO

  1. Ивайло

   Здравейте Весела,
   Най близо до вас е офиса ни във Варна. Моля да се свържете с тях. Контактите може да вземете от нашия сайт.

 124. krasimir

  zdraveite bix iskal da kandidatstvam po programa mlad fermer,otglejdam zaici.az sam ot Razlog imali kolsultanska firma v blagoevgradski raion

  1. Ивайло

   Здравейте Красимир,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който е специализиран в подготовката на проекти по мярка 112 – Млад фермер. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 125. Стефкса Пенева- Атанасова

  Здравейте! Имам желание да се занимавам с оитглеждането на калифорнийски червеи. Заинтересована съм от мярка 112- подпомага ли хора, които разполагат с терен, но те първа искат да реализират стопанство. По образование съм икономист, но имам познания и интереси към селското стопанство. Какви са стъпките за първоначално кандидатстване по програмата. От Бургас съм, но имота който възнамерявам да използвам се намира в Сливен.

  1. Ивайло

   Здравейте Стефка,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, където се подготвят проектите по Мярка 112 – Млад фермер. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 126. Ивайло

  Здравейте Димитър,
  Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, тъй като там се готвят проектите по Мярка 112 – Млад фермер. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 127. ioan

  zdraveite! iskam da popitam dali ima nachin da kandidatstvam za mlad fermer sled kato sum na 19 godini i imam 25 sobstveni ovce i 20 dekara zemq

  1. Ивайло

   Здравейте Йоан,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече и по подробна информация. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 128. Deqn Mitev

  Dobar den,
  osaden sam s 3 godini izpitatelen srok.
  moga li da kandidatstvam po mqrka 112?
  blagodarq za otgovora!

  1. Ивайло

   Здравейте Деян,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, където се подготвят проектите по Мярка 112 – Млад фермер! Техните контакти може да вземете от нашия сайт!

 129. Назми

  Добър ден аз имам 15 крави от Крумовград съм как мога да кандидатствам и къде имате Офис?

  1. Ивайло

   Здравейте Назми,
   Моля пояснете за какво точно искате да кандидатствате. Нашите офиси може да видите в нашия сайт „КОНТАКТИ“

   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен!

 130. mimi

  Zdraveite,pisha vi ot berkovica,interensuvam se koi e nai blizkiq do men ofis za informaciq otnosno otglejdaneto na bio chervei. A i drugi proekti koito bih mogla da osushtestvq blagodarq predvaritelno..

  1. Ивайло

   Здравейте Мими,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече и по подробна информация по Мярка 112 – Млад фермер. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 131. asya_krasimirova81@avb.bg

  zdravei te a za haskovo kade trabva dase obrna

 132. asya

  zdraveite a za haskovo kade travba dase svarja

  1. Ивайло

   Здравейте Ася,
   Обърнете се към нашия офис в Сливен, техните контакти може да вземете от нашия сайт „КОНТАКТИ“

 133. Магдалена

  Здравейте, интересувам се от мярка 112 . Искам да започна отглеждането на пчели, въпроса ми е : мога ли да кандидатствам по програмите, след като нямам изкаран курс нито имам образование по специалността, също така не съм закупил още кошери, те първа искам да се занимавам, но си търся финансиране и подпомагане. Интересува ме тази програма подпомага стартирането на млади хора, който искат те първа да се занимават със селско стопанство, мога ли да кандидатствам ?Благодаря!!

  1. Ивайло

   Здравейте Магдалена,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, тъй като там се подготвят нашите проекти по мярка 112 – Млад фермер. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 134. Йоана

  Здравейте, можете ли да ме насочите към някой, който да ми помогне в Плевен.

 135. Ивайло

  Здравейте Йоана,

  Нашия офис в Сливен се занимава с подготовка на проекти по Мярка 112 – Млад фермер. Техните контакти може да вземете от нашия сайт. За Плевен конкретно не мога да Ви кажа.

 136. Евтимова

  Здравейте,

  Как стои въпросът със заплащането на консултанските услуги. Имате ли практика да ги включите в проекта и да ги получите след одобрението му или ги искате предварително. На колко етапа се заплащат услугите ви – предварително или половината сума при евентуално одобрение. Имате ли партньорски кредитни институции, които отпускат като кредит консултанските услуги, ако имате практика да искате сумата предварително? Благодаря!

  1. Здравейте г-жа Евтимова,
   Всички разходи са признати и възстановими по програма след, като Ви одобрен проекта.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 137. Miroslava

  Zdraveite,interesuvam se ot mqrka 112.Iskam da zapochna s otgljdaneto na kokoshki nosachki, vuprosa mi e moga li da kandidatstvam po programata , sled kato nqmam iskaran kurs ,nito imam obrazovanie po specialnostta .tepurva iskam da zapochna da se zanimavam s tova.iskam da znam s kolko kokoshki trqbva da zapochna i i kolko trqbva da imam do 5-tata godina.i kakvi sa iziskvaiqta

  1. Ивайло

   Здравейте Мирослав,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за повече и по подробна информация. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 138. минко гълабов

  Здравейте, притежавам 9 декара овощна градина със 120 засадени дръвчета (сливи).32 години съм Мога ли да участвам в прогрмата Млад фермер
  и какви са условията за това.

  1. Ивайло

   Здравейте Минко,
   Моля да се обърнете към нашия офис в Сливен за повече и по подробна информация за мярка 112 – Млад фермер.

 139. ayshe

  zdraveyte imam 2.5 dekara zemya mojeli i as da stana mlad fermer

  1. Ивайло

   Здравейте Айше,
   Моля да се свържете с нашия офис в град Сливен за повече и по подробна информация за Мярка 112 – Млад фермер. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 140. FERIHA

  zdr te interesuvame se za otglejdane na chervey kato mlad zemedelski proizvoditel sys programa obache ne si znaem pyrvo kakvo trqbva da se pravi

  1. Ивайло

   Здравейте Фериха,
   Моля да се свържете с нашия офис в град Сливен, тъй като там се подготвят проектите по Мярка 112 – Млад фермер. техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 141. svetoslav

  Imam 12 dekara zemedelska zemq moq sobstvena kakvo e neobhodimo za da kandidatstvam kato mlad zemedelski proizvoditel zemqta se obrabotva no ne se sadi i ne sme registrirani nikade zashtoto nqmame proizvodstvo kakto kazah zemqta samo se prekopava. Bih jelal da polucha otgovor po poshtata blagodarq predvaritelno

  1. Ивайло

   Здравейте Светослав,
   Моля да се свържете с нашия офис в град Сливен, където се подготвят основно проекти по Мярка 112 – Млад фермер. техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 142. Ангел

  Привет!
  Интересувам се от къде мога да науча какви са изсикванията по мярка 112-млад фермер относно пчеларите?

 143. branimir

  interesuvam se koga 6te otvori programata,gotov sam s vsi4ki dokumenti i samo 4akam?

  1. Ивайло

   Здравейте Ангел,
   Моля да се обърнете към нашия офис в град Сливен, тъй като там се подготвят проектите по Мярка 112 – Млад фермер. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 144. Бейзат

  Мога ли да разбера каде да кандидатствам и как се казва Сайт/

  1. Ивайло

   Здравейте Бейзат,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селксите райони“. За повече и по подробна информация моля да се свържете с нашия офис в град Сливен, техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 145. ивайло

  Занимавам се със пчеларство искам да кандидатствам по мярка4.1 към вас ли да се обърна

  1. Ивайло

   Здравейте Ивайло,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“.
   Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.
   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 146. stancho

  Zdraveite imam 80dekara zemedelska plosht.I skam da.se.zanimavam.s zemedelie.I.iskam.da.razbera.kakvisa.kakvisa.usloviqta.za.kandidastvane.k1m.programata mlad.fermer I.bih.iskal
  Da
  Mi.otgovorite.v poshtata blagodarq.vi predvaritelno

 147. stancho stanchcev

  zdraveite iskamda razbera kakvisa usloviqta za kandidastvane pomqrka-12 i dalisa nujni nqkakvi finansovi sredstva za zapochvane i bih iskal da mi otgovorite na emiel „stan4o1976@abv.bg; blagodarqvi predvaritelno

  1. Здравейте Станчо,
   Моля да се свържете с нашия офис в град Сливен за повече и по подробна информация. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 148. Валентина

  Здравейте,
  Бих желала да кандидатствам по Мярка 112 за създаване на ферма за отглеждане на пъдпъдъци .Въпросът ми е трябва ли да имам обработваема земя (и ако да колко декара) или може само за отглеждане пъдпъдъци ?

 149. Иван

  Здравей Ивайло,искам да попитам следното.Имам 3 декара земя,и искам да проверя и разбера могали по някаква програма дасе кандидатсва за отглеждане на зеленчуци в оранжерйи? щесе радвам ако може дами отговориш лично на емейла jordan_bull23@abv.bg благодаря!

  1. Здравейте Иван,
   Исканата от вас дейност имайки предвид големината на имота би могло да се направи нещо по Мярка 112 – Млад фермер. За повече информация моля да се свържете с нашия офис в град Сливен за повече информация. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 150. Валентина Николаева

  Здравейте,
  Имам желание да направя ферма за отглеждане на пъдпъдъци и бих желала да кандидатствам по Мярка 112 за млад фермер.Въпросът ми е трябва ли да имам и обработваема земя или мога само с проекта за фермата ?
  Благодаря Ви предварително !

  1. Здравейте Валентина,
   Моля да се свържете с нашия офис в град Сливен за повече информация по Мярка 112 – Млад фермер.

  2. Здравейте Валентина,
   Моля да се свържете с нашия офис в град Сливен за повече и по подробна информация.
   Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 151. Иван14

  Искам да ви попитам Ивайло по каква мярка мога да кандидатствам за увеличаване на пчелните семейства и колко трябва да имам първоначално?Благодаря предварително.

  1. Здравейте Иван,
   Моля да се обърнете към ДФЗ за повече информация по пчеларската програма, тъй като ние не работим с нея.

 152. Djemile Mehmed

  zdraweite az sam zemedelski proizwoditel ot 11 meseza s 5 mesodaini krawi i18 dk zemq moga li da kandidatstwam po myarka 112 i koga moga da izkaram kyrsa ot 150 4asa blagodarq wi predwaritelno

  1. Ивайло

   Здравейте Джемиле,
   Моля да се свържете с напия офис в град Сливен за повече и по подробна информация. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

   1. Ивайло

    Здравейте Елеонора,
    Моля да се свържете с нашия офис в град Сливен за повече и по подробна информация. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 153. Елионора

  Здравейте,имам намерение да кандидатствам по мярка 6.1.Това което ме интересува е:
  Навсякъде е упоменато,че кандидатите трябва да представят документ за завършено образование или курс със земеделска насоченост.Аз в момента изучавам Аграрна икономика към Пловдивския университет 4 семестър 2-ра година.Ще мога ли да удостоверя това по някакъв начин или ще е необходимо да завърша курс от минимум 150 часа.Ще се радвам да ми отговорите.Благодаря Ви!!!

 154. Марин

  Здравейте Ивайло, може ли да ми дадете координатите на ДФЗ или на вашия офис в Сливен за да се свържа с вас за консултация, понеже аз нямам никакво образование в тази област но имам натрупан опит. Благодаря предварително!

  1. Ивайло

   Здравейте Марин,
   Контактите на нашия офис в град Сливен може да вземете от нашия сайт.

 155. Ahmed

  Zdraveite iskam da pitam dali shte moga da kandidastwam za mlad fermer s 60 ovce i kakvi iziskvaniq se iska po mqrkata ? ako moje nqkoi da mi razqsni ? ! 🙂

  1. Ивайло

   Здравейте Ахмед,
   Моля да се свържете с нашия офис в град Сливен за повече и по подробна информация. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 156. Георги

  Здравейте,
  Искам да кандидатствам за млад фермер за отглеждане на охлюви. Какви са изискванията и стъпките които трябва да се изпълнят относно регистряцията (в кои институции)? Колко струва проекта? Колко минимално земя трябва да имам? Мога ли да се регистрирам сега и да кандидатствам за тази година? Когато се реализира проекта, трябва ли да се представят фактури и т.н. за доказване на закупените материали и малки охлювчета?

  1. Ивайло

   Здравейте Георги,
   Моля да се свържете с нашия офис в град Сливен за повече и по подробна информация за младия фермер. Техните контакти може да вземете от нашия сайт

 157. denis

  Zdraveite.imam ferma sas zasteoena plosht ot okolo 1200 kv. Bashta mi q prehvurli no predi godini se otkaza ot jivotnovudstvoto.imam vuzmojnost da otglejdam kravi svije ovce imam usloviqta .iskam da zapocna sas mlecni kravi,no ki trqbvat sredtstva i bih iskal da vi popitam dali moga da kandidatsvam bez da imam nqkakvi jivotni v momenta.nujna mi e startova pomosht .blagodarq vi predvaritelno

  1. Ивайло

   Здравейте Дениз,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, мярка 4.1
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 158. Пламен

  Привет!
  Имам намерение да открия фирма за ремонт и продажба на компютърна техника в град Хасково. Мога ли да участвам по някоя от активните европрограми? Ако да то са условията за изготвянето на проект при Вас?

  1. Ивайло

   Здравейте Пламен,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за област Хасково, а те са както следва: Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 159. ismail

  Zdraveite imam 75 goveda s prednazna4enie za meso,odglejdam gi pasi6tno moga li da kandidatstvam za mlad fermer.

  1. Ивайло

   Здравейте Измаил,

   Моля да се обърнете към съответната служба съвети в земеделието, тъй като ние не работим по мярка 6.1 – Млад фермер.

 160. Ана

  със съпруга ми искаме да отглеждаме рози,колко декара трябва да бъдат за да кандидастваме по европейска програма?

  1. Ивайло

   Здравейте Ана,

   Зависи по коя мярка от програма „Развитие на селските райони“ искате да кандидатствате

   По Мярка 6.1 трябва да имате от 2000 евро до 7999 СПО за по Мярка 4.1 трябва да имате 8000 евро СПО

   Размера може да си го изчислите тук: http://finansirane.eu/?page_id=6185

   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 161. francheska

  zdraveite iskam da popitam kakvo to4no se iziskva za kandidatstvane po tozi proekt za ptici kakvi sa uslovqta ?

 162. francheska

  zdraveite iskam da popitam kakvi za uslovqta za kandidatstvane po proekta za ptici kakvo se iziskva ot men?

  1. Ивайло

   Здравейте Франческа,

   Моля да се обърнете към съответната областна служба по земеделие за повече информация по Мярка 6.1 Млад фермер.

 163. Джунеит

  Искам да кандидатствам в програмата млад фермер. Тъй лчкато имам 100 овце и искам да им застроя нов обор поя коя мярка да кандидатствам?

  1. Здравейте Джуниет,

   Моля да се обърнете към съответната служба по земеделие, тъй като ние не работим по Мярка 6.1 – Млад фермер. Ако обаче искате да кандидатствате по Мярка 4.1 няма проблем да направим среща на която изговорим всичко подробно.

 164. aivi

  Imam nqkolko vaprosa svarzani sas kandidatstvaneto za mlad fermer moje li tuk da si gi zadam

  1. Здравейте Айви,
   Обърнете се към съответната служба по земеделие за повече и по подробна информация за мярка 6.1 – Млад фермер.

 165. Калоян

  Здравеите. Аз съм на 24 години. Не съм земеделски производител и нямам подобно образование.мога ли да кандидатствам по мярка 112 без да имам ферма,земя,или икономическа единица

  1. Здравейте Калоян,
   Няма как да кандидатствате по проект макари и по мярка 6.1 Млад фермер без да имате нищо!

 166. Zlatina

  Imam 4,5 dulgotraini nasajdeniq s chereshi.Te sa na 3 godini veche moga li da uchastvam po nqkakuv proekt za evro subsidiq ili za mlad fermer?

  1. Ивайло

   Здравейте Златина,
   Тук http://finansirane.eu/?page_id=6185 може да си сметнете колко декара са Ви необходими за да може видите дали сте допустим кандидат по програма „Развитие на селските райони“

 167. Georgi Hrusafov

  Здравейте,

  Бих искал да попитам следното: Дядо ми има 51 дек. земи на които желая да засадя орехови градини. Какво е мин. количество земя за да се кандидатсва по мярка 112?

  1. Ивайло

   Здравейте Георги,
   Минималните декари които трябва да имате по Мярка 6.1 са 38 за създаване на орехова градина.

 168. Yoana

  Здравейте,
  Искам да попитам какви са условията за ферма за пъдпъдъци.

  1. Ивайло

   Здравейте Йоана,
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително, тъй като няма как в един пост да Ви обясня всичко.

 169. Иван

  Здравейте, разполагам с 10 дкр обработваема земя и бих искал да засадя ябълки. Мога ли да кандидатствам по някаква програма? Не съм регистриран като земеделски производител и нямам образование в тази сфера….

  1. Ивайло

   Здравейте Иван,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“. Вие трябва да имате 8 000 евро стопански производствен обем. Тук: http://finansirane.eu/?page_id=6185 може да видите колко декара са Ви необходими за да сте допустим за кандидатстване.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 170. Лора

  Здравейте!Искам да попитам,след като нямам съответното образование,от там следва че не мога да кандидатствам по програмата,така ли?Задължително ли е да имам такава специалност,защото моя позната без съответното образование,започна да отглежда калифорнийски червей и беше одобрена и финансирана,как става това?

  1. Ивайло

   Здравейте Лора,
   Трябва да изкарате задължителен курс за да сте допустим за кандидатстване по Мярка 6.1 Млад фермер.

 171. Борислав Васев

  Мога ли да кандидатствам за млад фермерл. Аз имам 21 кошера и съм пчелар от тази година. Всичките изисквания ги покривам. Благодаря предварително

  1. Ивайло

   Здравейте Борислав,
   Моля да се свържете с нашия офис в град Варна за повече и по подробна информация във връзка в Мярка 6.1 – Млад фермер. Техните контакти може да вземете от нашия сайт.

 172. ico

  zdraveite iskam da popitam s kolko dekara moga da zapochna da otglejdam ovohki

  1. Ивайло

   Здравейте Ицо,
   Зависи по коя мярка от програма „Развитие на селските райони“ искате да кандидатствате, като това се определя от мащаба, който искате да постигнете на стопанство.

 173. vlado

  Misly ba odglejdam kravi imam pomechtenie imali programa po koyto moga da kandidatstvam nesam zemedelski proizvoditel

  1. Ивайло

   Здравейте Владо,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 174. miroslav

  Здравейте, искам да ви попитам за съвет. Имам около 8 декара обработваема земя имам и образование- техник лесовъд. С кого би трябвало да се свържа за по голяма информация. Благодаря

  1. Ивайло

   Здравейте Мирослав,
   Моля да се свържете с мен на следния телефон 0898471093 Ивайло Здравков за изговорим нещата подробно.

 175. georgi atanasof

  zdr imam stado s 70 ovce kak moga da kandidastvam za mlat vermer za podpomagane na stadodo za ovelihavane

  1. Ивайло

   Здравейте Георги,
   Моля да се свържете с колегата Георги Георгиев на следния телефон: 0885 580070 за повече и по подробна информация!

 176. Тананя

  здравейте искам да знам за тази година2020г мярката112 важили / отворена ли е за кандидатсване. И в община Петрич имали точно място кадето да се отиде за подробности и ако има коя инзституция да търся. Благодаря.

  1. Ивайло Здравков

   ЗдравейтеТананя,
   Към момента няма мярка която да е 112. Така се казваше мярката в стария програмен период. Сега тази мярка се казва мярка 6.1 – Млад фермер. По тази мярка може да се обърнете към местната служба съвети в земеделието.

 177. Иван

  Здравейте казвам се Иван и искам да попитам дали може да кандидатствам за някакви финансиране , като не съм ЗП , но баща ми отглежда от дълги години овце около 70 и има база 5 декъра където са им кошарите , също така имаме пастир електрически около 100 декара до двора ни , която земя за пасище ни го отпуснаха , защото имам животни
  Също така имаме и земя, която незнам колко е , но мисля че е над 100 декара , защото всяка година сеем култури и от тези култури и продаваме и остава и за нас да си храним животните през зимата .. а и имаме 5 трактора и наша комбайна .. просто баща ми се занимава с това, а аз само му помагам и той е над 40 и ме пита от няколко години да разпитам и все не ми остава време .
  Та въпроса ми като не съм ЗП може ли по някакъв начин да кандидатствам или да питам някой какво трябва да се направи .. татко има всякаква документация за всичко и ви има регистрирана фирма за едноличен търговец ..
  Благодаря предварително

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Иван,
   За исканата от вас дейност може да се осигури финансиране, но трябва да сте регистриран ЗП. От началото на другата година се очаква да отворят процедури, по-които д а може да се кандидатства. За повече и актуална информация следете нашия сайт.

 178. Николай Петров

  Аз живея в гр. Етрополе София област а земеделската земя е в моето село което е в същата община.

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Николай,
   През тази година се очаква да има прием по мярка 6.1.в тази връзка моля да следите нашия сайт за повече и актуална информация. Също така бихме могли да ви окажем съдействие при подготовката на проектната документация.

Вашият коментар