Зърнена база

  • Проект: „Разширение на складова база“
  • Компания: „ЗВЕЗДА“ АД
  • Финансов донор: Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони
  • Стойност: 7 802 542.78 лв.
  • Субсидия: 3 900 095.00 лв.
  • Етап: Акт 16 – проекта е въведен в експлоатация
  • Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков

Все още няма коментари.

Коментирай с нас