Къщи за гости

  • Проект: „Изграждане на две къщи за гости в село Мухово“
  • Компания: „КЮ 2 ИНВЕСТ“ ООД
  • Финансов донор: Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони
  • Стойност: 402 757.56 лв.
  • Субсидия: 225 174.00 лв.
  • Етап: Отчетен. Извършено окончателно плащане.Проектът е въведен в експлоатация.
  • Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков

Все още няма коментари.

Коментирай с нас