Предприятие за преработка на месни суровини

  • Проект: „Преустройство и пристройки към предприятие за преработка на месни суровини и изделия“
  • Компания: „АЛАДИН ФУУДС“ ООД
  • Финансов донор: Мярка 4.2 от Програма за развитие на селските райони
  • Стойност: 2 686 099.31 лв.
  • Субсидия: 1 074 440.00 лв.
  • Етап: Одобрен за финансова помощ
  • Проектът е изготвен от екипа  на "ЕНПРОМ" ЕООД.

Все още няма коментари.

Коментирай с нас