Спортен комплекс

  • Проект: „Изграждане мултифункционален спортен комплекс“
  • Компания: „АЛМА ЛИДЕР“ ЕООД
  • Финансов донор: Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони
  • Стойност: 418 844.98 лв.
  • Субсидия: 254 245.54 лв.
  • Етап: Завършен. Въведен в експлоатация.
  • Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков

Все още няма коментари.

Коментирай с нас