Човешки ресурси

  • Проект: „Комплексно обучение за придобиване на знания и умения“
  • Компания: „ТРЪНЧЕВ“ ООД
  • Финансов донор: „Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 2“
  • Стойност: 183 340 лв.
  • Субсидия: 128 338.00 лв.
  • Етап: Отчетен. Приключен проект, изплатена субсидия.
  • Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков

Все още няма коментари.

Коментирай с нас