„Изграждане на овцеферма и доилен център, закупуване на техника и оборудване – млечно направление“

  • Проект: „Изграждане на овцеферма и доилен център, закупуване на техника и оборудване – млечно направление““
  • Компания: „АПК-БРЕЗНИК“ ЕООД
  • Финансов донор: Мярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони
  • Стойност: 1 711 001 лв.
  • Субсидия: 1 026 600.59 лв.
  • Етап: Одобрен за финансова помощ
  • Проектът е изготвен от екипа  на "ЕНПРОМ" ЕООД.