„Създаване на научноизследователски анализ на отношенията между субектите в клиничните изпитвания”

 

  • Проект: „Създаване на научноизследователски анализ на отношенията между субектите в клиничните изпитвания, с цел оптимизация на връзките между субектите и на провежданите клиничните изпитвания“
  • Компания: „Трайъл Аналитика“ ЕООД
  • Финансов донор: Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от ОП Иновации и конкурентоспособност
  • Стойност: 248 202 лв.
  • Субсидия: 198 562 лв.
  • Етап: Одобрен за финансова помощ
  • Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков