Къща за гости “Лещенска идилия”

  • Проект: “Реконструкция и изграждане на къща за гости"
  • Компания: "Лещенска идилия" ЕООД
  • Финансов донор: подмярка 6.4 "Инвестиции в неземеделски дейности" от ПРСР
  • Етап: Отчетен. Извършено окончателно плащане. Проектът е въведен в експлоатация.
  • Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков.

Все още няма коментари.

Коментирай с нас