„Реконструкция и ремонт на улици на територията на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осоица, с. Долно Камарци“

  • Проект:„Реконструкция и ремонт на улици на територията на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осоица, с. Долно Камарци“
  • Компания:Община Горна Малина
  • Финансов донор:Мярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони
  • Стойност:1 099 737,53 лв.
  • Субсидия: 1 099 737,53 лв.
  • Етап:Одобрен за финансова помощ
  • Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков