Portfolio Tag: замфирово

Реконструкция, възстановяване и обзавеждане на църква “Свето Възнесение”, с. Замфирово

Проект: „Реконструкция, възстановяване и обзавеждане на църква "Свето Възнесение" и благоустрояване на прилежащите части от терена, находящи се в УПИ VI - 172, кв. 69, по плана на с. Замфирово, общ. Берковица, област Монтана“ Бенефициент: църква "Свето Възнесение" Стойност: 777 096,65 лв. Субсидия: 777 096,65 лв. Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков.
Прочети повече