Ивайло Здравков, управител на Енпром, коментира темата за нуждите на българските културни и религиозни паметници от реконструкция и реставрация и възможностите за финансиране на тези дейности. Ивайло Здравков и Георги Чараклиев, създател на фондация „Свята България“ и автор на интернет портала „Свети места“, се обединиха около мнението, че има прекалено много административни спънки, които пречат на целия процес.

„Програмата за развитие на селските райони е единствената, която позволява на храм да получи до 400 хил. евро субсидия. В по-малките населени места, където църквите са в много тежко състояние, тези средства са крайно недостатъчни“, заяви Здравков, допълвайки, че голяма част от храмовете не успяват да покрият прекалено многото или тежки критерии за финансиране.

Вашият коментар