Вече е готов предварителният ранкинг по Мярка 7.2 (Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях)

На 19.10.18 г. Беше публикуван предварителният ранкинг за ремонт, реконструкция или ново изграждане на улици в селските общини по Мярка 7.2. Проектите, които са събрали 43 точки след жалбите ще бъдат раздадени за разглеждане.

Всички проекти може да видите тук!

Вашият коментар