Read more about the article Влог 6 – Енпром Възможна ли индексацията на проектите по ПРСР и по конкретно мярка 7.2, мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4
Индексиране на цени по програма РСР мярка 7.2, мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4

Влог 6 – Енпром Възможна ли индексацията на проектите по ПРСР и по конкретно мярка 7.2, мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4

Виж повечеВлог 6 – Енпром Възможна ли индексацията на проектите по ПРСР и по конкретно мярка 7.2, мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4