Тече отворена процедура по мярка 6.4.1 до 07.12.18 година от Програма „Развитие на селските райони“ в три направления: Производство, Услуги и Занаяти!

Виж повече Тече отворена процедура по мярка 6.4.1 до 07.12.18 година от Програма „Развитие на селските райони“ в три направления: Производство, Услуги и Занаяти!
Държавата ни трябва правилно да разпредели европейските средства в бюджета си след 2021 година – това, каза Ивайло Здравков
Ивайло Здравков

Държавата ни трябва правилно да разпредели европейските средства в бюджета си след 2021 година – това, каза Ивайло Здравков

Виж повече Държавата ни трябва правилно да разпредели европейските средства в бюджета си след 2021 година – това, каза Ивайло Здравков