Read more about the article Влог 4 Енпром – Мярка 4.1 и Мярка 4.2 Допускане на предварително провеждане на процедури по ПМС 160
промяна на процедурата по Мярка 4.1 и Мярка 4.2 за да може хората да си проведат предварително процедурите по ПМС 160 за да започнат изпълнението на проектите

Влог 4 Енпром – Мярка 4.1 и Мярка 4.2 Допускане на предварително провеждане на процедури по ПМС 160

Виж повечеВлог 4 Енпром – Мярка 4.1 и Мярка 4.2 Допускане на предварително провеждане на процедури по ПМС 160