Read more about the article Първото заседание на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г
Консултиране на европроекти

Първото заседание на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г

Виж повечеПървото заседание на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г