Read more about the article Първото заседание на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г
Консултиране на европроекти

Първото заседание на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г

Виж повечеПървото заседание на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г
Read more about the article Влог 6 – Енпром Възможна ли индексацията на проектите по ПРСР и по конкретно мярка 7.2, мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4
Индексиране на цени по програма РСР мярка 7.2, мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4

Влог 6 – Енпром Възможна ли индексацията на проектите по ПРСР и по конкретно мярка 7.2, мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4

Виж повечеВлог 6 – Енпром Възможна ли индексацията на проектите по ПРСР и по конкретно мярка 7.2, мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4
Read more about the article Влог 4 Енпром – Мярка 4.1 и Мярка 4.2 Допускане на предварително провеждане на процедури по ПМС 160
промяна на процедурата по Мярка 4.1 и Мярка 4.2 за да може хората да си проведат предварително процедурите по ПМС 160 за да започнат изпълнението на проектите

Влог 4 Енпром – Мярка 4.1 и Мярка 4.2 Допускане на предварително провеждане на процедури по ПМС 160

Виж повечеВлог 4 Енпром – Мярка 4.1 и Мярка 4.2 Допускане на предварително провеждане на процедури по ПМС 160