ИНФО КУТИЯ

Проект: „Създаване на научноизследователски анализ на отношенията между субектите в клиничните изпитвания, с цел оптимизация на връзките между субектите и на провежданите клиничните изпитвания“
Компания: „Трайъл Аналитика“ ЕООД
Финансов донор: Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от ОП Иновации и конкурентоспособност
Стойност: 248 202 лв.
Субсидия: 198 562 лв.
Етап: Одобрен за финансова помощ
Проектът е реализиран от екип на „ЕНПРОМ“ ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!