ИНФО КУТИЯ

Проект:„Реконструкция и ремонт на улици на територията на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осоица, с. Долно Камарци“
Компания:Община Горна Малина
Финансов донор:Мярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони
Стойност:1 099 737,53 лв. 
Субсидия: 1 099 737,53 лв.
Етап:Одобрен за финансова помощ
Проектът е реализиран от екип на „ЕНПРОМ“ ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!