ИНФО КУТИЯ

Проект: „Реконструкция, възстановяване и обзавеждане на църква „Свето Възнесение“ и благоустрояване на прилежащите части от терена, находящи се в УПИ VI – 172, кв. 69, по плана на с. Замфирово, общ. Берковица, област Монтана“
Бенефициент: църква „Свето Възнесение“
Стойност: 777 096,65 лв.
Субсидия: 777 096,65 лв.
Проектът е реализиран от екип на „ЕНПРОМ“ ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!