Индикативен график за прием на заявления по Програма за развитие на селските райони за 2018 г.

2017

Декември

Процедура „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП“

2018

Април

Процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“

Септември

Процедура „Развитие на иновационни клъстери

Декември

Процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“