Индикативен график ОПИК 2017

Индикативен график за прием на заявления по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за 2017 г.

Март

НП

Юни

НП

Юли

Процедура "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите"

Август

Процедура "Разработване на продуктови и производствени иновации"

Септември

Процедура "Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории"
Процедура "Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП"