Индикативен график ОПИК 2017-2018

Индикативен график за прием на заявления по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за 2017 и 2018 г.


2017


Декември

Процедура "Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП"

 2018


Април

Процедура "Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ"

Септември

Процедура "Развитие на иновационни клъстери"

Декември

Процедура "Стимулиране внедряването на иновации в предприятията"