Консултантската компания, за която ти се искаше да знаеш по-рано!

ПОМАГАМЕ НА ХИЛЯДИ ХОРА КАТО ТЕБ ДА РАЗРАБОТЯТ, ФИНАНСИРАТ И РЕАЛИЗИРАТ ИДЕИТЕ СИ

Енпром: Кои сме ние и какво правим

Енпром е консултантска фирма, която представя своите услуги на български фирми и предприятия, които искат да развиват и управляват своят бизнес успешно с профил (еврофинансиране). Ние разработваме и управляваме проекти за кандидатстване по различни национални, европейски и международни финансови програми. Изработваме маркетингови стратегии, бизнес планове и финансови анализи.
По коя програма да кандидатствам?

Попълнете нашата анкетна карта и ще определим най-подходящата програма, по която бихте могли да кандидатствате за европейско финансиране.

Как ще Ви помогнем?

Основно правило за постигане на победа е предварителната усилена, стратегическа подготовка.

Както воинът повтаря неколкократно дадено движение, докато достигне до перфектна прецизност на изпълнение, така и ние от консултантска компания Енпром разработваме Вашите проекти прецизно и съгласно утвърдените европейски норми и стандарти, като по този начин гарантираме успешното им осъществяване.

Уникалният метод и процес на разработка на всеки проект, консултиран от Енпром, включва, както основни (базови) стъпки и действия, така и включване във всеки проект на специфична информация и детайли, които имат решаващо значение при одобрението му. от предоставяне на най-подходящите оферти за кандидатстване към различни европейски програми, през извършване на предпроектни проучвания и създаване на презентация, до изготвяне на бизнес план и бюджет.

Важно е да се посочи, че самият процес на подготовка на проект изисква постоянство, внимание, работа в екип, организираност, усет към детайла и готовност за бързо анализиране и реагиране на създали се ситуации. Ние от Енпром не просто изготвяме Вашия проект (бизнес план, бюджет и цялата съпътстваща документация), а прилагаме всяко едно от гореизброените качества, за да постигнем търсения резултат.

През годините доказахме, че сме способни да посрещнем и преодолеем всевъзможни препятствия в името на нашата кауза, а именно – превръщането на Вашите идеи в успешен бизнес!

Повечето хора нямат ясна представа за това колко стриктен и контролиран е всъщност процесът на оценяване, през който всеки един проект трябва да премине.

Точно затова от Енпром влагаме цялото ни внимание, усърдие, опит и информация, с които разполагаме, за да могат Вашите проекти да бъде одобрени за финансиране по съответните европейски програми.
Високите ни резултати не се постигат случайно, а са плод на внимателно изследване и анализиране, от страна на нашите експерти, на критериите и методите за оценяване на съответните институции.
Към всеки проект прилагаме специален тристепенен анализ, който включва:

  • Първа стъпка – подробно разглеждане на проекта от първи експерт
  • Втора стъпка – повторен преглед от страна на главния ни експерт
  • Трета стъпка – финален анализ, извършен от старши експерт

Креативността, опитът и знанията ни позволяват да определяме предварително броя на точките, от които бенефициентът се нуждае, за да получи исканото финансиране. По този начин предприемаме всички необходими мерки, които да улеснят максимално процеса на одобрение.

С годините доказахме, че се отнасяме с военна дисциплина към поетите задължения по всички проекти, върху които работим.

Тъй като за нас отговорността е от първостепенно значение, никога не оставяме недовършено, което и да е започнато начинание. Точно затова работата ни по проектопредложенията на нашите клиенти продължава със същото усърдие и след тяхното одобрение за финансиране.
Управлението на проектите остава основен компонент от нашата дейност, който включва:

  • Създаване на ефективен план за изпълнение на проекта.
  • Установяване на постоянна връзка с Договарящия орган, което позволява съгласуването на различните етапи от осъществяването на проекта.
  • Подготовка на документация за осигуряване на авансовите, междинните и окончателните плащания по проекта.
  • Подпомагане при провеждане на тръжна процедура.
  • Изготвяне на междинни и финални отчети.

От опита ни в управление на проекти по донорски програми, може категорично да заявим, че правилното и прецизно управление на даден проект е в основата на разликата между одобрен и успешен (изцяло разплатен) проект.

Програмен период 2014 – 2020
Програмен период 2021 – 2027

Предварителен анализ за допустимост на кандидата

Разработка на проектно предложение

Управление на проектно предложение

Анализ „Успех“ на проектното предложение

Коментирай с Ивайло Здравков

Анализи на Ивайло Здравков

Работата ни е посветена на
просперитета на клиентите ни!

Последни новини