Приятели,

Искам да ви кажа, че европейската комисия е одобрила новата програма  Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП).  До края на програмния период чрез нея ще бъдат влети в българските микро, малки и средни предприятия 3 млрд. лева.  Тази програма е продължение на старата „Иновации и конкурентоспособност“ . Очакваната първа процедура, която ще отвори ще бъде насочени именно към микро, малките и средни предприятия и ще бъде с прогнозен бюджет 127 мил. лева. Грантовото финансиране ще бъде насочено към дейности свързани с научни изследвания и внедряване на иновативни решения за производствата им.

Следващите процедури, които се очакват да отворят по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) са насочени към високотехнологични стартиращи компании също ще се насърчат партньорства с МСП и големи дружества за разработване и внедряване на нови технологии.

Като основни приоритети по програмата могат да бъдат посочени „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“.Предвидени са средства за научни изследвания и развойна дейност във фирмите, увеличаване на експортния потенциал, създаване на нови или развитие на компании от по-високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и др. Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в МСП и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Ще бъде подкрепена модернизацията на семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите.

Както някой вас знаят програма „Конкурентноспособност“ е насочена основно към производствения сектор С, както и дейности на архитекти, ИТ компании, инженерни и т.н. Предвид сложната ситуация с енергийните доставки на ток и газ, програмата ще даде възможност на фирмите да получат финансиране за оптимизиране на енергийните си разходи, както и всичко което може да бъде използвано с цел наваляне на тези разходи.

За повече и подробна информация може да свържете с екипа на фирма „ЕНПРОМ“  или да насрочите среща с нас. Ние може да ви съдействаме при подготовката и управлението на вашия проект

Вашият коментар