Успешни проекти

Много от вас ни задават въпроса: „Имате ли успешни проекти?“ Да, имаме и сега може да видите част от тях - всички наши успехи не са случайни! Ще попитате защо? Защото дисциплината е мостът между целите и постигането им. Има две болки! Всички страдаме от една от тях – болката на дисциплината или болката на съжалението. Разликата обаче е в това, че дисциплината тежи грамове, a съжалението – тонове. Ето така ние постигаме нашите победи всеки ден!

Зърнена база

 • Проект: „Разширение на складова база“
 • Компания: „ЗВЕЗДА“ АД
 • Финансов донор: Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони
 • Стойност: 7 802 542.78 лв.
 • Субсидия: 3 900 095.00 лв.
 • Етап: Акт 16 – проекта е въведен в експлоатация
 • Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков

Спортен комплекс

 • Проект: „Изграждане мултифункционален спортен комплекс“
 • Компания: „АЛМА ЛИДЕР“ ЕООД
 • Финансов донор: Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони
 • Стойност: 418 844.98 лв.
 • Субсидия: 254 245.54 лв.
 • Етап: Завършен. Въведен в експлоатация.
 • Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков

Къщи за гости

 • Проект: „Изграждане на две къщи за гости в село Мухово“
 • Компания: „КЮ 2 ИНВЕСТ“ ООД
 • Финансов донор: Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони
 • Стойност: 402 757.56 лв.
 • Субсидия: 225 174.00 лв.
 • Етап: Отчетен. Извършено окончателно плащане.Проектът е въведен в експлоатация.
 • Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков

Човешки ресурси

 • Проект: „Комплексно обучение за придобиване на знания и умения“
 • Компания: „ТРЪНЧЕВ“ ООД
 • Финансов донор: „Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 2“
 • Стойност: 183 340 лв.
 • Субсидия: 128 338.00 лв.
 • Етап: Отчетен. Приключен проект, изплатена субсидия.
 • Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков

Семеен хотел

 • Проект: „Изграждане на къща за гости за селски туризъм в местността Щъркелово гнездо“
 • Компания: „МИЗА ТУР“ ООД
 • Финансов донор: Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони
 • Стойност: 599 849.46 лв.
 • Субсидия: 391 166.00 лв.
 • Етап: Проектът е завършен и е въведен в експлоатация.
 • Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков

Smart Hand – Иновации

 • Проект: “Smart Hand”
 • Компания: „ЧИПО ЛАБС“ ООД
 • Финансов донор: Фондация EMPOWER
 • Стойност: 50 000.00 лв.
 • Субсидия: 50 000.00 лв.
 • Етап: Разработка на прототип и защита на патент.
 • Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков.

Предприятие за преработка на месни суровини

 • Проект: „Преустройство и пристройки към предприятие за преработка на месни суровини и изделия“
 • Компания: „АЛАДИН ФУУДС“ ООД
 • Финансов донор: Мярка 4.2 от Програма за развитие на селските райони
 • Стойност: 2 686 099.31 лв.
 • Субсидия: 1 074 440.00 лв.
 • Етап: Одобрен за финансова помощ
 • Проектът е изготвен от екипа  на "ЕНПРОМ" ЕООД.

Реконструкция, възстановяване и обзавеждане на църква “Свето Възнесение”, с. Замфирово

 • Проект: „Реконструкция, възстановяване и обзавеждане на църква "Свето Възнесение" и благоустрояване на прилежащите части от терена, находящи се в УПИ VI - 172, кв. 69, по плана на с. Замфирово, общ. Берковица, област Монтана“
 • Бенефициент: църква "Свето Възнесение"
 • Стойност: 777 096,65 лв.
 • Субсидия: 777 096,65 лв.
 • Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков.

Къща за гости “Лещенска идилия”

 • Проект: “Реконструкция и изграждане на къща за гости"
 • Компания: "Лещенска идилия" ЕООД
 • Финансов донор: подмярка 6.4 "Инвестиции в неземеделски дейности" от ПРСР
 • Етап: Отчетен. Извършено окончателно плащане. Проектът е въведен в експлоатация.
 • Проектът е реализиран от екип на "ЕНПРОМ" ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков.

„Изграждане на овцеферма и доилен център, закупуване на техника и оборудване – млечно направление“

 • Проект: „Изграждане на овцеферма и доилен център, закупуване на техника и оборудване – млечно направление““
 • Компания: „АПК-БРЕЗНИК“ ЕООД
 • Финансов донор: Мярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони
 • Стойност: 1 711 001 лв.
 • Субсидия: 1 026 600.59 лв.
 • Етап: Одобрен за финансова помощ
 • Проектът е изготвен от екипа  на "ЕНПРОМ" ЕООД.

Реализирайте идеите си