ИНФО КУТИЯ

Проект: “Реконструкция и изграждане на къща за гости“
Компания: „Лещенска идилия“ ЕООД
Финансов донор: подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ от ПРСР
Етап: Отчетен. Извършено окончателно плащане. Проектът е въведен в експлоатация.
Проектът е реализиран от екип на „ЕНПРОМ“ ЕООД, с водещ консултант Ивайло Здравков.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!